Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Hoe komt het verbetertraject tot stand?

Hoe komt het verbetertraject tot stand?

Gepubliceerd: 16-jan-2023 08:00

Hoe komt het verbetertraject tot stand?

Veel van de discussies tussen werkgevers en werknemers gaan over de vraag of een werknemer al dan niet functioneert. Disfunctioneren vormt één van de redelijke gronden voor ontslag, maar dan moet de werkgever wel een juist “verbetertraject” zijn doorlopen. Wat als dat verbetertraject niet akkoord wordt bevonden door de werknemer? Daarover ging deze uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van eind vorig jaar.

Tewerkstelling bij Rijksoverheid

Werknemer is al sinds mei 2021 in dienst bij Randstad en wordt via Randstad/Yacht  gedetacheerd bij de Overheid. Bij email van 17 september 2021 zijn er targets en KPI’s aan werknemer doorgegeven, waarop werknemer een Plan van aanpak heeft opgesteld om aan deze KPI’s en targets te kunnen voldoen.

Evenwel blijft werknemer zowel in activiteiten als in resultaten achter in het behalen van deze doelstellingen, zowel in de eerste periode, als in de tweede (waarbij de portefeuille iets was aangepast).   Werknemer is (onbetwist) hier diverse malen informeel op aangesproken, maar helaas zonder succes.

Verbetertraject

In mei 2022 heeft zijn manager hier een formele wending aangegeven en aangekondigd dat een verbetertraject zou worden opgestart. Dit plan is vervolgens een maand later aan werknemer overhandigd.

Werknemer is het niet met het verbetertraject eens en weigert dit te tekenen waarop werknemer een officiële waarschuwing ontvangt. Op 7 juli wordt er nogmaals, ditmaal door de regiodirecteur, een gesprek met werknemer aangegeven waarin hem wordt uitgelegd dat verbetering noodzakelijk is, hij nogmaals verzocht wordt akkoord te gaan met het voorgelegde plan en anders een exit een mogelijkheid kan zijn. Wederom weigert werknemer.

Op 11 juli constateert Yacht een drietal forse tekortkomingen die er – tezamen met het bovenstaande - toe leiden dat Randstand om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. Primair wegens disfunctioneren, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Wie bepaalt?

De kantonrechter is van oordeel dat het in beginsel de werkgever is om te beoordelen of een werknemer al dan niet voldoet aan de eisen die aan zijn functie worden gesteld. Onderbouwd noch gebleken is, aldus de rechter, dat het verbeterplan onevenredige doestellingen zou bevatten. Door nota bene in het geheel geen zelfreflectie te tonen en zich te blijven verzetten kan werkgever niet verweten worden nu tot ontbinding te verzoeken. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, maar wel onder toekenning van de transitievergoeding.

NOVO’s tip

Verbeterplannen leveren wel vaker discussie op. Deze uitspraak laat zien dat een werknemer goede motieven op tafel dient te leggen om een opgesteld verbeterplan te weigeren. In dit geval zijn deze niet aanwezig en dient een werknemer mee te werken. Het is immers de werkgever die oordeelt of een werknemer al dan niet voldoet aan de bij diens functie behorende taken. Wilt u weten wat een goed verbetertraject is en hoe dit tot een succes kan worden doorlopen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op 076-2056040.

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!