Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Anciënniteit en overgang van onderneming

Anciënniteit en overgang van onderneming

Gepubliceerd: 30-jan-2023 08:00

Anciënniteit en overgang van onderneming

Mag een overgenomen werknemer zijn verworven dienstjaren (anciënniteit) meenemen en daar (financiële) rechten uit putten?

De Hoge Raad moet oordelen of de vrachtvliegers van Martinair die overgestapt zijn naar KLM hun rechten en plichten, waaronder anciënniteit en senioriteit, meenemen naar KLM. De rechtbank en het hof hebben in respectievelijk 2016 en 2018 geoordeeld dat er geen sprake is van overgang van onderneming. De Hoge Raad heeft daarop (2019) het arrest van het hof vernietigd en de zaak verwezen, waarna Hof Den Haag (2021) vervolgens concludeerde dat er wel degelijk sprake is van Overgang van Onderneming en wel per 2014. Daarop heeft KLM thans weer cassatie ingesteld. Dat is het arrest dat we vandaag bespreken.

Verbetering in rechtspositie

Bij de Hoge Raad vangen de vrachtvliegers namelijk alsnog bot.

De Hoge Raad oordeelt namelijk als volgt:

Anciënniteit an sich is geen recht dat als zodanig meegaat met de vervreemder (de partij die de werknemers overneemt), maar de financiële rechten die de werknemers hebben op basis van anciënniteit moet wél worden gehandhaafd.

Dit betekent dat er verschillen kunnen bestaan tussen bestaande werknemers en de overgenomen werknemers. Een overgang van onderneming houdt daarbij in dat een werknemer niet in een slechtere positie mag komen te verkeren dan vóór de overname, maar dat betekent niet dat een werknemer een verbétering in rechtspositie dient te krijgen.

In het geval anciënniteit ten volle wel behouden zou worden na de overgang van onderneming, zouden de vrachtvliegers gunstigere promotiekansen hebben dan de bestaande werknemers. En dat is naar het oordeel van de Hoge Raad niet juist. De overgenomen werknemers kunnen dan ook daar geen aanspraak maken, een en ander op grond van de geldende Europese richtlijn.

NOVO’s tip

De uitspraak van de Hoge Raad bepaalt kort gezegd dat anciënniteit niet mag worden meegenomen naar de verkrijger indien dit ervoor zou zorgen dat de overgenomen werknemers een betere positie zouden krijgen dan de zittende werknemers. Dit is bijvoorbeeld van belang indien een verkrijgende onderneming promoties zou toekennen aan werknemers met veel dienstjaren. Anciënniteit geldt wel ter zake bijvoorbeeld, de opzegtermijn, de berekening van de vergoedingen en het afspiegelingsbeginsel. Wilt u meer weten over overgang van onderneming? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!