Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ontbinding door nevenwerkzaamheden

Ontbinding door nevenwerkzaamheden

Gepubliceerd: 16-okt-2023 08:00

Ontbinding door nevenwerkzaamheden

We hebben weer een leuke uitspraak gevonden over een ontbindingszaak! Ditmaal over nevenwerk. Wat kan en wat mag en wat moet je melden?

Situatie

Werknemer is sinds 1 april 2008 in dienst van een school als beleidsmedewerker Arbo, Veiligheid en Gegevensbeheer. Daarnaast is werknemer eigenaar van een eenmanszaak en verricht werkzaamheden op het gebied van veiligheidssystemen en geeft advies over inventarisaties.

Belangenverstrengeling

Werkgever verzoekt in onderhavig geding een ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat werknemer niet open genoeg is geweest over voornoemde nevenwerkzaamheden. De werkzaamheden die werknemer verricht zijn in grote mate vermengd met wat hij voor werkgever doet en dit leidt tot belangenverstrengeling. Bovendien besteedt werknemer te veel tijd aan deze nevenwerkzaamheden waardoor zijn werk bij werkgever in het gedrang komt.

Duidelijkheid en openheid

De kantonrechter (niet gepubliceerd) oordeelt als volgt. Werkgever heeft getracht meer openheid over de nevenwerkzaamheden van werknemer te krijgen door verschillende gesprekken met hem te voeren. Op basis van die gesprekken had het werknemer duidelijk moeten worden dat werkgever meer duidelijkheid heeft willen krijgen over de specifieke werkzaamheden en zo heeft willen bepalen of er sprake was van een belangenverstrengeling. Werknemer heeft dit nagelaten. Het verweer van werknemer dat oud-bestuurders van werkgever wel degelijk zouden weten wat werknemer deed, doet hier niet aan af. Een nieuwe bestuurder mag hier gewoon naar vragen.

Ook op zitting heeft werknemer niet kunnen uitleggen waarom hij geen duidelijkheid kan verschaffen over zijn werkzaamheden. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat hij verwijtbaar heeft gehandeld en de arbeidsovereenkomst om die reden dan ook kan worden ontbonden. Werknemer krijgt wel een transitievergoeding mee van € 32.179,-

NOVO’s tip

Sinds de implementatie per 01 augustus 2022 van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden, geldt er een verbod op het  opnemen van een nevenwerkzaamhedenverbod (7:653a BW), tenzij daar een “redelijk belang” / objectieve reden voor is. Als werkgever zijnde mag je informatie opvragen om te bepalen of nevenwerkzaamheden van een werknemer niet zal leiden tot belangenverstrengeling of bijvoorbeeld een overschrijding van de Arbeidstijdenwet hetgeen een dergelijk redelijk belang rechtvaardigt. Wilt u meer weten over nevenwerkzaamheden? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!