Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wetsvoorstel tot nieuwe re-integratieverplichtingen voor werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

Wetsvoorstel tot nieuwe re-integratieverplichtingen voor werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

Gepubliceerd: 23-okt-2023 08:00

Wetsvoorstel tot nieuwe re-integratieverplichtingen voor werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

De ene internet consultatie is nog niet gelanceerd, of de tweede dient zich alweer aan! De overheid heeft namelijk weer een nieuw wetsvoorstel ter consultatie online gezet! Deze keer gaan we het hebben over het wetsvoorstel met betrekking tot de re-integratieverplichtingen van werknemers die bij een kleine of middelgrote werkgever werken.

Tweede spoor

In dit wetsvoorstel krijgen kleine (minder dan 25 keer de gemiddelde loonsom) en middelgrote werkgevers (25-100 keer de gemiddelde loonsom) de mogelijkheid om bij de start van het tweede ziektejaar, dus na 52 weken, zich alleen te richten op het tweede spoor. Dat wil zeggen re-integratie bij een andere werkgever. Dit is alleen mogelijk als de werkgever zich aan alle reeds bestaande verplichtingen met betrekking tot het afsluiten van het eerste spoor heeft gehouden. Zodoende is deze groep werkgevers meer wendbaar en kunnen zij eerder tot vervanging overgaan van de zieke werknemer, zo is de gedachte.

Wel is de toestemming van de werknemer (uiterlijk in de 52ste ziekteweek) nodig. Deze toestemming kan vervangen worden door de toestemming van het UWV. Hoewel er dan dus binnen de 104 weken afscheid zal worden genomen, heeft de instemming van de werknemer géén consequenties voor het recht op WW of ZW. De werknemer blijft overigens wel gewoon in dienst bij de werkgever en de werkgever blijft evenzo verantwoordelijk voor de geldende 104 weken loondoorbetaling.

De J-grond

Het wetsvoorstel stelt ook een nieuwe ontslaggrond in waarop de kleine of middelgrote werkgever in geval van een afgesloten re-integratie in het eerste spoor een beroep kan doen. Die ontslaggrond geldt zowel als de werknemer nog ziek is als wanneer de werknemer volledig hersteld is. Deze nieuwe ontslaggrond wordt opgenomen in artikel 7:669 lid 3 BW en zal als volgt luiden:

j. het beëindigen van de bevordering van de inschakeling in passende arbeid in het bedrijf van de werkgever, van een werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte gedurende 52 weken verhinderd was de bedongen arbeid te verrichten, op grond van artikel 658aa, mits de periode, bedoeld in artikel 670, leden 1 en 12 is verstreken en, als de werknemer weer in staat is de bedongen arbeid te verrichten, de bedongen arbeid, al dan niet in aangepaste vorm, in het bedrijf van de werkgever niet binnen een termijn van 13 weken beschikbaar is.

In samenhang met het bovenstaande komt er een aanvullend artikel met betrekking tot passende arbeid: artikel 7:658aa BW. De relevante leden (lid 1 en 12) luiden als volgt:

1. De kleine of middelgrote werkgever bevordert, in afwijking van artikel 658a, lid 1, ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte gedurende ten minste 52 weken verhinderd is geweest de bedongen arbeid te verrichten, uitsluitend inschakeling in passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever, indien:

a. de werknemer hier uiterlijk op de dag waarop de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid ten gevolge van ziekte 52 weken heeft geduurd schriftelijk mee heeft ingestemd; of

b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, op de schriftelijke aanvraag van de werkgever hiervoor toestemming heeft verleend.

11. De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer van wie de werkgever met de toestemming, bedoeld in lid 1, onderdeel b, uitsluitend inschakeling in passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever bevordert, indien dat in strijd is met het in dit artikel bepaalde, de werkgever veroordelen de bevordering van de inschakeling in passende arbeid in het bedrijf van de werkgever te hervatten.

De internetconsultatie staat open tot 24 november aanstaande.

NOVO’s tip

Een positieve aanvulling voor kleine en middelgrote werkgevers! Het geeft werkgevers meer en sneller ruimte om door te pakken en een andere werknemer te zetten op een vacante positie die de zieke werknemer niet meer kon vervullen. Let er wel op dat er dan twee salarissen betaald moeten worden….  Wilt u meer weten over wat dit voor jouw onderneming betekenen kan? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040. 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!