Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Concurrentiebeding afkopen

Concurrentiebeding afkopen

Gepubliceerd: 13-nov-2023 08:00

Concurrentiebeding afkopen

En naast de positie van de ZZP’er, en de ontwikkelingen over het studiekostenbeding, is ook het concurrentiebeding nog een van de perikelen die het arbeidsrecht bezig weet te houden. Ook deze uitspraak gaat weer over de bescherming van het bedrijfsdebiet van een werkgever en de (on)mogelijkheden daartoe.

Situatie

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 2012 in dienst bij werkgever, een van de grootste brandbeveiligingsbedrijven van Nederland. Partijen zijn een concurrentiebeding overeengekomen. Werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op per 1 januari 2022 en is bij de concurrent gaan werken. Bij brief van 24 december 2021 wijst werkgever werknemer overigens nog op het overeengekomen concurrentiebeding en de daarmee verbonden boete. Werknemer heeft een kortgedingprocedure aangespannen tegen werkgever teneinde het concurrentiebeding te schorsen. Dit heeft de kortgedingrechter bij vonnis van 7 januari 2022 gedaan.

Werkgever gaat tegen deze kort geding uitspraak in hoger beroep.

Uitspraak

Het hof komt tot het volgende oordeel.

  • Werknemer heeft in zijn tijd bij werkgever nauwelijks commerciële werkzaamheden verricht.
  • Werkgever heeft niet voldoende kunnen onderbouwen dat werknemer bedrijfsgevoelige informatie bezit.
  • Ook is op zitting gebleken dat de oude en nieuwe werkgever weliswaar in dezelfde markt zitten, maar de oude werkgever voornamelijk grote klanten bedient en de nieuwe werkgever voornamelijk kleine klanten heeft.

De overstap van werknemer valt dus onder de normale marktconcurrentie.

Financiële afkoop

Voorts heeft de oude werkgever werknemer de mogelijkheid geboden om het concurrentiebeding af te kopen. Het hof herleidt hieruit dat het de oude werkgever dus kennelijk niet zo zeer ging om concurrentie te voorkomen, maar om een financiële vergoeding te ontvangen van vertrekkende werknemers. Dit verhoudt zich niet tot het uitgangspunt van het recht van vrije arbeidskeuze en de bescherming van het bedrijfsdebiet van werkgever.

Het bevreemdt het hof dat na een betaling van de vergoeding er geen belang meer zou zijn bij het concurrentiebeding. Het hof bekrachtigt (mede daarom) dan ook het kort geding vonnis van de voorzieningenrechter.

NOVO’s tip

De rode draad met betrekking tot de concurrentiebedingen is duidelijk. Een werknemer mag niet beperkt worden in zijn vrije arbeidskeuze. Het is niet zomaar toegestaan om een werknemer te binden aan je organisatie door middel van een beding. Daar gelden strikte regels voor maar bovenal moet het ook daadwerkelijk het bedrijfsdebiet van de werkgever beschermen. Wil je weten in welke gevallen een concurrentie wel of niet toegestaan is? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!