Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ziek worden voor opgenomen vakantie

Ziek worden voor opgenomen vakantie

Gepubliceerd: 27-nov-2023 08:00

Ziek worden voor opgenomen vakantie

Vakantie en ziekte gaat helaas vreemd genoeg vaak hand in hand als er een werkgever betrokken bij is. Verlof wordt niet volledig goed gekeurd (maar was wel al geboekt), laatste dag een buikgriep en dus toch langer moeten blijven, … Het houdt de gemoederen bezig. Ook in dit artikel bespreken we een uitspraak van de Hoge Raad over de verhouding tussen vakantiedagen en ziektedagen: hoe moet een werkgever omgaan met een werknemer die ziek geworden is net vóór de opgenomen en vastgestelde vakantieperiode? 

Ziek voor gepland verlof

De situatie is als volgt. Werknemer is op 1 maart 2008 in dienst getreden bij werkgever. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Metalektro van toepassing. In december 2017 heeft werknemer vakantie aangevraagd voor de periode van 13 mei tot 22 juni 2018. Deze is op 14 december 2017 goedgekeurd. Op 29 januari 2018, 4 maanden voor het gepland verlof, meldt werknemer zich ziek. Bij de bedrijfsarts en de direct leidinggevende van werknemer heeft werknemer laten weten nog wel in de opgegeven periode op vakantie te willen gaan. Werkgever boekt vervolgens 29 dagen (de geplande vakantie) af als vakantiedagen. Op 7 augustus 2019 gaat werknemer met pensioen.

In onderhavig geding vordert werknemer een correctie van het verlofsaldo. Daar waar de kantonrechter de vordering van werknemer heeft afgewezen, wijst het hof ze toe: werknemer heeft niet ingestemd met de vakantie en de dagen kunnen dus niet als verlof worden afgeboekt. Werkgever gaat daarop in cassatie.

Hoge Raad

Aan de Hoge Raad de taak om te oordelen of de betreffende 29 dagen als vakantie of als ziektedagen moeten worden gezien. De Hoge Raad motiveert als volgt.

Artikel 7:638 lid 8 BW strekt tot de situatie dat de werknemer ziek wordt voor of tijdens de vakantie die reeds vastgesteld is. De ziek geworden werknemer behoudt dan nog zijn recht op vakantie. Gelet op deze regeling dient de werknemer telkens uitdrukkelijk en gericht in te stemmen met de af te boeken vakantiedagen. Dat was in casu niet aan de orde en dit maakt dat de klachten van werkgever in cassatie falen. Werkgever had er niet van uit mogen gaan dat werknemer alsnog op vakantie zou gaan ondanks zijn ziekte. Dat hij kenbaar heeft gemaakt dat hij met vakantie wil gaan aan zijn leidinggevende en de bedrijfsarts, doet hier niets aan af.

NOVO’s tip

Een duidelijke uitspraak waarbij de werkgever toch aan het kortste eind trekt. Vraag altijd uitdrukkelijke toestemming van je werknemer alvorens de vakantiedagen af te boeken. Heeft u vragen over vakantie en ziekte? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.   

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!