Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
“Bek houden, anders trek ik je kop van je romp” geen ontslag op staande voet

“Bek houden, anders trek ik je kop van je romp” geen ontslag op staande voet

Gepubliceerd: 08-jan-2024 08:00

“Bek houden, anders trek ik je kop van je romp” geen ontslag op staande voet

De wet is de wet, maar soms zijn we het niet helemaal eens met het oordeel van een rechter. Deze zaak is daar voorbeeld van. En om het smeuïg te maken, behelst het een niet-rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet zaak.

Gesprek

De situatie is als volgt. Werknemer is sinds 2020 in dienst bij werkgever. In mei 2022 raakt werknemer arbeidsongeschikt. Op 17 mei 2023 vindt er een driegesprek plaats tussen werknemer (vergezeld door zijn partner), de commercieel directeur en een bedrijfsmaatschappelijk werker bij Arboned. Tijdens dit gesprek zegt werknemer tegen werkgever: “Bek houden, anders trek ik je kop van je romp”. Bij brief van 19 mei 2022 is werknemer op staande voet om deze reden ontslagen.

Werknemer verzoekt in onderhavig geding vernietiging van het ontslag op staande voet. Hij stelt zich op het standpunt dat er onvoldoende rekening is gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden en dat zijn opmerking is voortgekomen uit zijn ziektebeeld.

Oordeel

De kantonrechter is het met werknemer eens en oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. De kantonrechter oordeelt dat de opmerking: “Bek houden, anders trek ik je kop van je romp” als bedreigend en grensoverschrijdend kan worden gekwalificeerd én kan worden ervaren door de commercieel directeur. Tot zo ver kan het inderdaad worden gekwalificeerd als een gegronde dringende reden.

Echter, moet er gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Werkgever had werknemer voorafgaand aan het ontslag op staande voet moeten horen, ook al is dit bij een ontslag op staande voet niet per se een verplichting. Uit de overgelegde stukken blijkt dat werknemer gediagnosticeerd is met ADD en depressie en hier medicijnen voor slikt. De medicijnen die werknemer slikt hebben invloed op zijn gedrag. Zo kan hij sneller boos of geïrriteerd raken.

Ter zitting verklaart werknemer dat hij teleurgesteld is dat werkgever niet meer contact heeft opgenomen tijdens zijn ziekte. Gebleken is dat de commercieel directeur wel veel berichten heeft gestuurd, maar dat deze zijn gestuurd naar zijn zakelijke nummer, een telefoon die hij al ingeleverd had.

Dat werknemer zijn woorden niet terug heeft genomen noch excuses heeft gemaakt maakt de zaak voor de kantonrechter niet anders.

NOVO’s tip

We weten dat ontslag op staande voet altijd een grimmig gebied is en al helemaal als een werknemer ook nog eens ziek is. De werknemer wordt daarin heel erg beschermd. Het was interessant om te weten of de rechter tot eenzelfde oordeel zou komen als de werknemer niet ziek was geweest. Of wat, als dit – door zijn medicatie natuurlijk – een tweede of zelfs derde keer zou zijn gebeurd?  Wil je meer weten over ontslag op staande voet? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!