Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
En wéér een: ook de depothouders van Mediahuis zijn werknemers en géén zzp’ers

En wéér een: ook de depothouders van Mediahuis zijn werknemers en géén zzp’ers

Gepubliceerd: 22-jan-2024 08:00

En wéér een: ook de depothouders van Mediahuis zijn werknemers en géén zzp’ers

In de lijn van Helpling, Deliveroo en Uber, loopt ook Mediahuis tegen de muur: medewerker heeft een zaak aangespannen tegen Mediahuis, omdat (ook) hij van mening is dat de ZZP-overeenkomst die hij heeft moeten tekenen, in het licht van de recente ontwikkelingen, gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst.

Depothouders

De situatie is als volgt. Vanuit een depot worden kranten bezorgd bij abonnees in een bepaalde stad of wijk. Deze depots worden geleid door een persoon, de depothouder. Elke depothouder maakt gebruik van assistenten, bezorgers en ritrijders.

Bij brieven van september 2020 heeft DPG Media de depothouders bericht dat de bezorging van de dagbladen voortaan door Mediahuis, een andere opdrachtgever, zullen worden voortgezet. Bovenaan de overeenkomst, die per 20 april 2020 zou ingaan, tussen de depothouders en DPG staat ‘overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW’. In de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden staat dat partijen nadrukkelijk geen privaatrechtelijke dienstbetrekking met elkaar aan wensen te gaan. Bij bief van 29 september 2021 heeft Mediahuis de overeenkomst met depothouder opgezegd tegen 01 januari 2022.

Deliveroo-gezichtspunten

Werknemer heeft in eerste aanleg bij de kantonrechter gevorderd voor recht te verklaren dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestaat en verzocht werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter is van oordeel dat er inderdaad sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen partijen, omdat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 7:610 BW (arbeid, loon, gezag) en wijst de vorderingen (grotendeels) toe.

Mediahuis gaat daartegen in hoger beroep. De vraag die ook in appel centraal staat is of werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Het hof oordeelt aan de hand van de criteria van het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad.

Papieren constructie

Hoewel partijen op papier een overeenkomst van opdracht zijn overeengekomen, kan het nog steeds zo zijn dat bij de feitelijke uitvoering alsnog gesproken wordt van een arbeidsovereenkomst. Er moet dan gekeken worden naar de voorwaarden arbeid, loon en gezag. Daarbij geldt, aldus het hof het volgende:

  • Aard en duur van de werkzaamheden: werknemers konden niet onderhandelen over de overeenkomst;
  • De wijze waarop de werkzaamheden en werktijden worden bepaald: er was weinig vrijheid voor de depothouders qua werktijden en werkwijze en de rayonmanager oefende veel invloed uit op de depothouders;
  • De organisatorische inbedding van het werk en de werker: de werkzaamheden van de depothouder vallen mede onder de activiteiten zoals omschreven in het handelsregister en vormt een kernactiviteit van Mediahuis;
  • verplichting het werk persoonlijk te verrichten: de depothouders konden zich niet laten vervangen;
  • de wijze waarop het contract tot stand komt: de juridische en financiële administratie werd door Mediahuis zelf verricht;
  • de wijze waar op de beloning wordt bepaald en uitgekeerd en de hoogte van de beloning; het feit dat de Belastingdienst de constructie had goedgekeurd doet niets af aan de privaatrechtelijke betrekking die nog kan bestaan;
  • commercieel risico en ondernemerschap; de depothouders verrichten geen werkzaamheden voor andere opdrachtgevers.

Op basis hiervan komt het hof tot hetzelfde oordeel als de kantonrechter, waarbij ook wordt aangegeven dat er een holistische weging moet plaatsvinden waarbij wezen voor schijn gaat. Samengeval komt ook het hof tot het oordeel dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en wordt werknemer in het gelijk gesteld.

NOVO’s tip

De rechter prikt tegenwoordig snel door constructies die arbeidsovereenkomsten beogen te ontwijken. Het Deliveroo-arrest heeft ertoe geleid dat veel overeenkomsten die op papier een overeenkomst van opdracht lijken, in praktijk gewoon arbeidsovereenkomsten zijn. De feitelijke invulling is leidend. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!