Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Moet een werkgever ook ondubbelzinnig opzeggen?

Moet een werkgever ook ondubbelzinnig opzeggen?

Gepubliceerd: 05-feb-2024 08:00

Moet een werkgever ook ondubbelzinnig opzeggen?

Vaak zien we uitspraken voorbij komen over de vraag of een werknemer duidelijk en ondubbelzinnig heeft opgezegd. Is dat niet het geval, dan wordt de werknemer veelal beschermd ten opzichte van de werkgever en “dus” geacht dat de werknemer niet de intentie gehad heeft om de arbeidsovereenkomst te doen eindigen. Maar geldt dit zware criterium ook voor de werkgever? Moet ook de werkgever duidelijk en ondubbelzinnig hebben opgezegd? Die vraag kwam in onderhavige uitspraak van de Hoge Raad van 26 januari jl. aan bod.   

Sluiting bedrijf

Wat was het geval? Werknemer werkt sinds oktober 2016 bij werkgever. Werkgever schrijft op 21 december 2018 aan (o.a.) werknemer het volgende:

“Ontslag wegens sluiting bedrijf

“(…) De tweede helft van het jaar zijn er nauwelijks nog werken geweest op Nederlandse bodem. Ook voor de komende maanden zijn er geen nieuwe contracten. Om een bloedbad te vermijden, heb ik beslist om ons bedrijf te sluiten. Dit impliceert dat onze huidige arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang definitief zal worden verbroken.
Om de impact hiervan op U en andere medewerkers, tewerkgesteld bij ons bedrijf, te vermijden, biedt onze Belgische entiteit een contract aan met behoud van huidig loon. U dient wel fulltime vanuit Gent te werken. Mocht de afstand een bezwaar zijn, dan wens ik u te danken voor de inzet en maak ik graag een aanbevelingsbrief voor U op. Ik hoop echter dat U ingaat op mijn aanbod.(…)”

Werknemer stelt zich op het standpunt dat hij niet heeft hoeven begrijpen dat deze brief als een opzegging dient te gelden. In eerste en tweede aanleg komen partijen daar niet uit zodat in deze casus de kwestie aan de Hoge Raad werd voorgelegd. De vraag die hier met name speelt is of de zware maatstaf die voor opzegging door een werknemer geldt, ook geldt bij opzegging door een werkgever. Had werkgever duidelijk en ondubbelzinnig moeten opzeggen of is deze brief, zoals door werkgever verstuurd, afdoende?

Geen duidelijke en ondubbelzinnigheidsmaatstaf voor werkgever

De Hoge Raad is helder: de maatstaf van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring geldt niet in het geval dat een werkgever opzegt. Evenmin is de werkgever gehouden om steeds na te gaan of de werknemer heeft begrepen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Of de werkgever daartoe wel is gehouden, is afhankelijk van de – inmiddels bekende – “omstandigheden van het geval”.

NOVO’s tip:

Een klein lichtpuntje voor de werkgever: het gezonde verstand mag als voldoende worden beschouwd dus duidelijke en ondubbelzinnige uitingen zijn niet noodzakelijk. Als de situatie voldoende aannemelijk is, is ook dat – onder omstandigheden.. 😊 – afdoende. Wilt u meer weten over een juiste opzegging en wat uw plichten zijn? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op 076-2056040.  

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!