Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Dezelfde formulering aanhouden bij een concurrentiebeding voor meerdere verschillende functies is verboden

Dezelfde formulering aanhouden bij een concurrentiebeding voor meerdere verschillende functies is verboden

Gepubliceerd: 26-feb-2024 08:00

Dezelfde formulering aanhouden bij een concurrentiebeding voor meerdere verschillende functies is verboden

Nu is het al niet altijd een pretje, die concurrentie en relatiebedingen en met de voorstellen die op de stapel liggen, staat er nog het een en ander te wachten, maar de Amsterdamse kantonrechter heeft eind vorig jaar in een ongepubliceerde uitspraak geoordeeld dat een nóg verdere aanscherping gewenst is: hij oordeelde dat dezelfde formulering van een concurrentiebeding voor meerdere verschillende functies en personen niet toegestaan is.

Handelstrategie en bescherming

De situatie is als volgt. Werknemer is op 27 maart 2023 in dienst getreden voor een periode van 6 maanden in de functie van sales trader energie. In de arbeidsovereenkomst is een nevenwerkzaamhedenbeding, een concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsclausule opgenomen. Werkgever motiveert de bedingen (dat is immers een verplichting om een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd geldig te laten zijn) met het feit dat zij een nieuwe handelstrategie implementeert en dat het beschermen van deze strategie belangrijk is. De sales trader zou over specifieke kennis en gevoelige bedrijfsinformatie beschikken, waaruit de zwaarwichtigheid om hem aan het beding te houden zou moeten blijken.

Schorsing

Op 04 september 2023 zegt werknemer zijn dienstverband op. Hierna treedt werknemer direct bij de concurrent in dienst. Werkgeefster handhaaft het concurrentiebeding. In onderhavig geding stapt de werknemer naar de rechtbank en vordert hij een schorsing van het concurrentie- en relatiebeding.

Toetsing rechtbank

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat een concurrentiebeding in een concreet geval een concrete afweging dient te maken per werknemer. Dit verhoudt zich niet met het feit dat werkgeefster een en dezelfde formulering van een concurrentiebeding gebruikt voor alle werknemers in alle functies. Het is de kantonrechter niet duidelijk geworden waarom juist deze werknemer in dit specifieke geval alsnog aan het concurrentiebeding gehouden moet worden.

Vervolgens neemt de kantonrechter mee dat werknemer al enige maanden niet meer voor werkgeefster heeft gewerkt.

NOVO’s tip

Een concurrentiebeding voor contracten voor bepaalde tijd is alleen geldig indien werkgever gemotiveerd kan onderbouwen waarom juist deze werknemer in deze specifieke functie gehouden moet worden aan een concurrentie- en/of relatiebeding. Het opstellen van de clausules over de bedingen komt daarbij nauw. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor beperkende bedingen of over het opstellen van dergelijke clausules? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.    

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!