Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Niet gemelde nevenwerkzaamheden levert ontslag op staande voet op

Niet gemelde nevenwerkzaamheden levert ontslag op staande voet op

Gepubliceerd: 17-jun-2024 08:00

Niet gemelde nevenwerkzaamheden levert ontslag op staande voet op

Een werkneemster van het ministerie van Buitenlandse Zaken met een aanstelling van 28 uur bleek jarenlang nog een tweede baan te hebben in België. Zij is op staande voet ontslagen. Kan en mag dat zomaar? We gaan er in dit artikel dieper op in.

2 banen?

De situatie is als volgt. Werkneemster is sinds 1 november 1990 in dienst getreden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk in de functie van managementondersteuner voor 28 uur per week. Alwaar zij tewerk werd gesteld tijdens een re-integratie traject. Van 6 december 2023 tot en met 7 februari 2024 is werkneemster volledig arbeidsongeschikt en heeft zij dus geen werkzaamheden verricht voor het ministerie. Op 8 februari 2024 heeft het ministerie vernomen dat werkneemster werkzaam zou zijn bij Netherlands House of Education and Research (NHER) in Brussel en wel voor 32 uur per wee!. Diezelfde dag heeft het ministerie contact opgenomen NHER en nam werkneemster nota bene zelf de telefoon op.

Schorsing en ontslag op staande voet

Bij brief van 9 februari 2024 is werkneemster geschorst. Die middag hebben partijen een gesprek gehad op het ministerie waarin werkneemster haar tweede baan heeft opgebiecht. Zij werkte daar bovendien niet alleen gedurende de ziekte, maar al sinds december 2019 voor 28 uur per week (bij elkaar dus 60 uur per week op papier..!). Op 12 februari 2024 is zij op staande voet ontslagen vanwege het feit dat zij ook  bij NHER heeft gewerkt ten tijde van haar 100% ziekmelding.

Werkneemster vecht in onderhavig geval het ontslag op staande voet aan en vordert de transitievergoeding.

Rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven en gestand houdt. Vast staat dat werkneemster twee banen tegelijkertijd had en zelfs tijdens de ziekmelding in Nederland doorgewerkt heeft in Brussel. Zij heeft het ministerie nooit op de hoogte gesteld van haar nevenwerkzaamheden. Al deze feiten tezamen leveren een dringende reden voor ontslag op staande voet op.

Persoonlijke omstandigheden

Werkneemster doet een beroep op de persoonlijke omstandigheden 9zij zit in de schuldsanering) en de verstrekkende gevolgen (onder andere) hiervoor in geval van een ontslag op staande voet. Daardoor zou zij immers uit de schuldsaneringsregeling worden gezet. Dit leidt evenwel, aldus de kantonrechter, niet tot een ander oordeel. Omdat werkneemster ernstig verwijtbaar heeft gehandeld komt haar geen transitievergoeding toe. De stelling dat het niet redelijk en billijk is vanwege haar persoonlijk omstandigheden gaat niet op. Zij heeft zelf geen openheid van zaken willen geven.

Onverwijld?

Dan wordt er nog stil gestaan bij de tijd die verstreken is tussen de schorsing en het daadwerkelijk gegeven ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet dient immers onverwijld te worden gegeven. In dit geval liggen er vier dagen tussen de schorsing en het gegeven ontslag op staande voet. De kantonrechter acht dit toch onverwijld, omdat zo werkneemster kon reageren op het gespreksverslag.

NOVO’s tip

Een werknemer bij een ministerie heeft een voorbeeldfunctie. Dat maakt dat bovenstaand gegeven ontslag op staande voet al gauw rechtsgeldig is. Sinds 1 augustus 2022 is in de wet opgenomen (artikel 7:653a BW) dat in de arbeidsovereenkomst geen verbod op nevenwerkzaamheden ('nevenwerkzaamhedenbeding') meer mag worden opgenomen, tenzij daar een 'objectieve reden voor is. Nevenwerkzaamheden zijn dus toegestaan, tenzij…  In dit geval ging het er met name om dat zij geen openheid van zaken heeft gegeven omtrent haar nevenwerk en bovendien gewoon gewerkt heeft náást haar 100% ziekte. Hoe gaat u om met nevenwerk? Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!