Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Het relatiebeding van een advocaat

Het relatiebeding van een advocaat

Gepubliceerd: 01-jul-2024 08:00

Het relatiebeding van een advocaat

De relaties van een advocatenkantoor maken de corebusiness van de onderneming mogelijk. Hoe zit het met een relatiebeding bij advocaten? Moet een relatiebeding van een advocaat bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst worden gehandhaafd? Of komt het te vervallen?

Nieuwe werkgever

De situatie is als volgt. Werkneemster is in januari 2022 in dienst getreden bij een advocatenkantoor (hierna: ex-werkgever) als advocaat. Op 31 december 2023 is het dienstverband op haar verzoek geëindigd en is zij bij een ander advocatenkantoor gaan werken. In de tussen partijen overeengekomen arbeidsovereenkomst is een relatiebeding opgenomen. Ex-werkgever stelt zich op het standpunt dat werkneemster het relatiebeding heeft overtreden. Een van de relaties van werkneemster bij ex-werkgever (we noemen hem X) zou werkneemster en de nieuwe werkgever hebben benaderd met de vraag of werkneemster werkzaamheden voor hem zou willen verrichten.

Ex-werkgever vordert in geding nakoming van het relatiebeding op straffe van €36.000 als voorschot op de contractuele boetes. Werkneemster verzoekt om schorsing dan wel gehele nietigverklaring van het relatiebeding.

Schorsing en behoud

De kantonrechter oordeelt dat het relatiebeding niet zal worden geschorst. Hoewel X heeft gesteld op zoek te zijn naar een ander en nieuw advocatenkantoor, heeft werkneemster ter zitting aangegeven X aan haar te willen en kunnen binden. Er is niet gebleken dat X per se met werkneemster wil samen werken en niet meer met ex-werkgever.

Om die reden heeft ex-werkgever belang bij het handhaven van het relatiebeding. Het handhaven hiervan leidt daarbij voorts niet tot het onbillijk benadelen van werkneemster. Het belang voor ex-werkgever om de relatie te behouden weegt zwaarder dan het belang van de werkneemster. Immers is niet gebleken dat werkneemster geen werkzaamheden zou hebben bij haar nieuwe werkgever. Het recht van vrije advocaatkeuze maakt dit niet anders.

Het relatiebeding blijft gehandhaafd. Omdat niet is gebleken dat werkneemster het relatiebeding heeft overtreden, wordt de vordering tot betaling van de boetes afgewezen.

NOVO’s tip

De regels rondom het concurrentiebeding gelden onverkort voor het relatiebeding. Er komt nieuwe regelgeving aan die het gebruik en de handhaving van beperkende bedingen zoals concurrentie- en relatiebedingen aan banden gaat leggen. Meer weten hierover? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!