Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Geld vinden en op staande voet ontslagen worden

Gepubliceerd: 18-mei-2016 08:00

 

Dat overkwam een werknemer van Securitas Transport & Aviation Security die op Schiphol werkte. De rechtbank Noord-Holland heeft op verzoek van werknemer over dit ontslag op staande voet geoordeeld.

 

Zonnebloemen en geld

Werknemer ging na zijn dienst op 28 september 2015 nog even op Schipholplaza een bosje zonnebloemen kopen en onderweg naar de uitgang vond hij een stapeltje bankbiljetten die hij oppakte en meenam. Dit alles was door verscheidene camera’s op Schiphol opgenomen. Vervolgens werd  werknemer aangesproken door een taxironselaar die met de man mee naar buiten liep. De heren raakten in gesprek en op enig moment pakte de taxironselaar een of meer bankbiljetten van werknemer, waarna hij  werknemer een hand gaf en even later volgde zelfs een kus van de taxironselaar op het voorhoofd van werknemer. Werknemer was vervolgens met het geld in zijn zak en de zonnebloemen naar huis gegaan. De volgende dag werd werknemer door werkgever opgeroepen voor gesprek op kantoor om 13.00 uur (twee uur en een kwartier voordat zijn dienst zou beginnen).

Inmiddels had werkgever de kluis van werknemer al leeggeruimd en tijdens het gesprek heeft werknemer te horen gekregen dat hij op staande voet was ontslagen en kon hij vertrekken. Werkgever had dit later nog eens schriftelijk bevestigd. De reden: werknemer had direct melding moeten maken van het geld dat hij tijdens zijn werk had gevonden en dit niet moeten toe-eigenen en/of delen met de taxironselaar. Door dit niet te doen, had hij onder andere de continuïteit van werkgever met Schiphol in gevaar gebracht.

 

Het werknemersverzoek

Werknemer had in eerste instantie verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen, maar heeft vervolgens dit verzoek ingetrokken. Het verzoek dat bleef staan hield daarom alleen een vergoeding in, in de vorm van een billijke vergoeding, transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst.

 

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter overwoog dat de invulling van de “feiten” door werknemer en werkgever op een aantal punten aanzienlijk verschillen. Werknemer had namelijk gemotiveerd betwist dat hij een deel van het geld aan de taxironselaar zou hebben gegeven/gedeeld en de kantonrechter was van oordeel dat op de camerabeelden zulks ook niet zichtbaar was.

Ook de vraag of werknemer de bankbiljetten tijdens werktijd had gevonden is ter discussie gesteld. Officieel vond hij het geld binnen zijn werktijd, maar er was afgesproken dat hij na zijn laatste vlucht naar huis mocht. Daarbij liep hij op het moment dat hij het geld vond niet op zijn werkplek rond (beveiligde gedeelte) maar een voor ieder toegankelijk Schipholplaza. Volgens de kantonrechter is het aannemelijk dat de werkdag van werknemer was beëindigd en dat hij in zijn eigen tijd nog even een boodschap ging doen alvorens naar huis te gaan.

Dat volgens werkgever, werknemer direct melding had moet maken van het gevonden geld is volgens de kantonrechter ook niet aannemelijk. Er is hier geen regel over opgenomen in het personeelshandboek en uit een interne memo van 9 april blijkt dat meerdere werknemers geen idee hadden hoe om te gaan met gevonden geld.  Daarbij wordt door werkgever in die memo wel aangegeven waar “gevonden voorwerpen” moeten worden afgegeven, echter niet binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Om bovenstaande reden begreep de kantonrechter dan ook niet waarom werkgever niet had kunnen wachten totdat werknemer de volgende uit zichzelf verscheen en alsnog tot aangifte van het geld had kunnen overgaan.

De kantonrechter was uiteindelijk dan ook van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was. Er was geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Eveneens was er geen verwijtbaar handelen van de werknemer vast komen te staan. Om die reden kreeg werknemer een billijke vergoeding van € 5000, een transitievergoeding van € 5624 en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 5664 toegewezen. Al met al een flinke totaalsom die werknemer mocht ontvangen op grond van het onterecht gegeven ontslag op staande voet.

 

NOVO’s Werkgeverstip

Ontslag op staande voet is opzegging van de arbeidsovereenkomst om een dringende reden en een uiterste middel. Hierbij dient u als werkgever snel op te treden en dient u na een zo’n zorgvuldig mogelijk onderzoek de beslissing te nemen of u ook daadwerkelijk een werknemer op staande voet gaat ontslaan. Belangrijk is dat u zich hierbij goed juridisch laat adviseren en ook te beseffen dat soms minder drastische maatregelen als een schorsing of een waarschuwing op z’n plek kunnen zijn.  

 

NOVO Advocaten te Breda kan u daar als specialist arbeidsrecht uitstekend in adviseren en bijstaan. Belt u naar 076-2056040 of mail naar info@novo-advocaten.nl  Want u wilt er zeker van zijn dat u de beste beslissing neemt.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!