nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wibra vs. FNV: Deel 2 van de inhaaluren

Wibra vs. FNV: Deel 2 van de inhaaluren

Gepubliceerd: 06-jul-2021 08:00

Wibra vs. FNV: Deel 2 van de inhaaluren

Vorige maand berichtten wij u over het geschil tussen Wibra en FNV over de inhaaluren.

Inmiddels is bekend geworden dat de kortgedingrechter gisteren in het voordeel van Wibra heeft geoordeeld. De werknemers moeten dus de niet-gewerkte uren inhalen.

Hoe is de kortgedingrechter tot dit oordeel gekomen?

In dit artikel zetten we alle (juridische) feiten op een rij.

Het geschil

Hoe zat het ook alweer? Vanwege de tijdelijke sluiting van de Wibra-winkels van overheidswege vanwege Corona konden de werknemers niet de uren maken die zij volgens hun contract moesten maken. De niet-gewerkte uren registreerde Wibra als min-uren, een en ander zoals in de toepasselijke cao is toegestaan.

Deze uren moeten de werknemers met een plus-en-min-uren contract (980 van de in totaal 1800 werknemers) volgens Wibra vóór het einde van 2021 inhalen.

FNV stelde voor om deze min-uren te laten vervallen door Wibra, mede omdat er toch al NOW-steun door Wibra is ontvangen over deze uren. Wibra heeft daarop laten weten daartoe geen aanleiding te zien, waarop FNV een kort geding heeft aangespannen ten einde Wibra te verbieden om de min-uren te schrijven.

FNV stelt zich op het standpunt dat het risico dat de werknemers niet konden werken vanwege een winkelsluiting voor rekening van Wibra komt en niet voor diens werknemers. Tevens is de cao-bepaling waar Wibra naar verwijst voor de onderbouwing van de inhaaluren, niet bedoeld voor toepassing in tijden van een pandemie. 

Uitleg cao retail non-food

De kortgedingrechter komt als volgt tot haar oordeel. Volgens vaste jurisprudentie moet een cao naar haar bewoordingen en volledige tekst worden uitgelegd. Bij het sluiten van de cao retail non-food hebben partijen natuurlijk niet een pandemie-situatie voor ogen gehad. Echter kan een pandemie niet een uitzondering vormen. De bandbreedte van de regeling is toepasselijk om elke ‘piek en ziek’ op te vangen, dus ook een winkelsluiting als gevolg van een pandemie. Wibra voert aan dat elke werknemer die de uren moet inhalen ruim te tijd heeft om dit te doen. Zij heeft cijfermatig kunnen onderbouwen dat slechts 7 % van alle 1800 werknemers meer dan 15 % van de eigenlijk overeengekomen arbeidsduur moet inhalen. Bij slechts twee werknemers is de cao-bandbreedte van 35 % overschreden. Ook heeft Wibra cijfermatig kunnen onderbouwen dat een werknemer gemiddeld 40 minuten moet inhalen. Het FNV heeft deze cijfers niet betwist, noch weerlegt.

En zo kwam de rechter tot een oordeel in het voordeel van Wibra.

NOVO’s tip

De cao en de cijfermatige onderbouwing is leidend geweest in de beslissing van de rechter. Een correcte en volledige urenadministratie is sterk aan te raden voor elke werkgever. Als hier geen cao-bepaling was geweest, had de uitkomst wellicht wezenlijk anders geluid. Heeft u vragen over de verschillen of overeenkomsten tussen uw arbeidsovereenkomst en de cao? Of zou u meer informatie willen over de cao die voor u van toepassing is? Neem contact op met NOVO advocatuur en mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons per mail bereiken op info@novo-advocatuur.nl of telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!