Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Het coalitieakkoord: wat verandert er op arbeidsrechtgebied?

Het coalitieakkoord: wat verandert er op arbeidsrechtgebied?

Gepubliceerd: 20-dec-2021 08:00

Het coalitieakkoord: wat verandert er op arbeidsrechtgebied?

Afgelopen juni schreven wij al over het advies van Commissie-Borstlap dat heeft geleid tot een SER-principeakkoord over arbeidsmarkthervormingen.

Op 15 december jl. zijn  de VVD, D66, CDA en ChristenUnie tot een coalitieakkoord gekomen, genaamd: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het hiervoor genoemde advies is hierin grotendeels verwerkt. Hieronder voor u in het kort alvast de voorgenomen veranderingen op arbeidsrechtgebied:

  1. Flex & vast: Het kabinet legt de nadruk op het verkleinen van de huidige verschillen tussen flex en vast. “Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid.” Het kabinet wilt geld uittrekken om uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter te reguleren door een “budgettair neutrale deeltijd-WW” uit te werken. Wat dit precies inhoudt is nog onduidelijk.
  1. ZZP: Het kabinet wil de schijnzelfstandigheid, die in de hand gewerkt wordt door onder andere platforms zoals Deliveroo en Über, tegengaan. Er komt verder een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt teruggedrongen naar 1200 euro in 2030, in jaarlijkse stappen van 650 euro.
  1. Loondoorbetaling bij ziekte: Verder wordt de last van de loondoorbetaling tijdens ziekte van midden- en klein bedrijf verlicht. Het kabinet wil hier 300 miljoen euro voor uittrekken. In lijn hiermee wil het kabinet de loondoorbetaling bij ziekte verbeteren door de re-integratie in het tweede jaar te richten op het tweede spoor (re-integratie buiten de muren van werkgever, dus bij een ander bedrijf), en zo instroom in de WIA te beperken.
  1. Arbeidsmarkbegeleiding: Van-werk-naar-werk en van-uitkering-naar-werk wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door middel van bij- en omscholing naar zogenaamde “tekort-beroepen”.
  2. Minimumloon: Een stapsgewijze verhoging van minimumloon naar 7,5%, met elke vier jaar een herijking.

NOVO's tip

Benieuwd naar wat deze veranderingen voor jou en/of jouw organisatie betekenen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. Je kunt ons bereiken via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!