Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Inlogtijd = arbeidstijd?

Inlogtijd = arbeidstijd?

Gepubliceerd: 30-okt-2023 08:00

Inlogtijd = arbeidstijd?

Een aantal maanden geleden hebben wij jullie geïnformeerd over de situatie waarbij een callcenter medewerker een kwartier van tevoren aanwezig moest zijn op de werkvloer om in te loggen en “klaar te staan” voor de telefoontjes. De rechter heeft die kwartier toen aangemerkt als arbeidstijd. In dit artikel bespreken we een soortgelijke zaak waarbij de rechter van oordeel is dat de inlogtijd juist níét als arbeidstijd kan worden gezien.

Situatie

Werkneemster is sinds 27 juli 2020 in dienst bij werkgever. Tot 18 januari 2021 werkte werkneemster via een uitzendbureau, daarna is zij rechtstreeks in dienst getreden bij werkgever. Zij heeft toen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd getekend, welke van rechtswege zou eindigen op 31 maart 2022. Werkneemster werkt vanuit huis. Verder is afgesproken dat werkneemster 10 minuten voor aanvang klaar moet zitten.

In onderhavig geding vordert werkneemster verschuldigd loon over deze 10 minuten alsook de extra tijd die werkneemster heeft genomen om in te loggen en klaar te zitten omdat de computersystemen traag waren. Dit liep soms op tot een half uur, aldus werkneemster.

Thuiswerker

De vraag die de rechter moet beantwoorden is of deze tijd al dan niet als arbeidstijd moet worden gezien. Vaststaat dat werkneemster drie programma’s open moest hebben bij aanvang van haar werkzaamheden. Daarna kon zij door klanten worden gebeld en ving haar arbeidstijd aan. Anders dan de eerdere uitspraak van de kantonrechter (waarin is geoordeeld dat die 10 minuten als arbeidstijd moeten worden aangemerkt), werkt werkneemster thuis. Zij kan haar eigen tijd indelen en is niet beperkt zoals de callcenter medewerker die op de werkvloer aanwezig is.

Dat maakt dat de rechter in deze kwestie tot een ander oordeel komt: haar 10 minuten “eigen tijd” kunnen niet als werktijd worden aangemerkt. De loonvordering wordt daarom afgewezen.

NOVO’s tip

Een duidelijke nuance in de eerdere uitspraak. De rechter heeft een onderscheid willen maken tussen thuiswerkers en werknemers die daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig moeten zijn. Wil je weten of deze regels van toepassing zijn op jouw organisatie? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.  

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!