Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Verstoorde arbeidsverhouding

Relaties op de werkvloer

Relaties op de werkvloer

vrijdag 7 juni 2019
Relaties op de werkvloer Relaties op de werkvloer zorgen in bepaalde functies voor belangenverstrengeling en ongewenste situaties. Onderstaande zaak is er een voorbeeld van, waarbij man en vrouw bi...
In het geheim gemaakte geluidsopnames steeds vaker gebruikt als bewijs

In het geheim gemaakte geluidsopnames steeds vaker gebruikt als bewijs

zondag 13 januari 2019
Regelmatig krijg ik de vraag van een werkgever of werknemer of een gesprek mag worden opgenomen. Of dat er dan sprake is van “onrechtmatig verkregen bewijs”? In strafrechtelijke procedu...
Het niet te werk kunnen stellen van werknemer is geen reden voor ontbinding

Het niet te werk kunnen stellen van werknemer is geen reden voor ontbinding

vrijdag 5 mei 2017
Werknemer kan niet meer bij de opdrachtgevers van werkgever te werk worden gesteld. Werkgever besluit daarop over te gaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met werknemer. Zodoende heeft we...

Bedrijfsrecherche inschakelen is inbreuk op privacy!

donderdag 26 januari 2017
Een forse “straf” voor wetgever die een bedrijfsrecherchebureau had ingeschakeld om tot een ontslag van haar werknemer te kunnen komen. De rechter veroordeelde hem tot het betalen van een ...

Verstoorde arbeidsverhouding te wijten aan werkgeefster: reden voor ontbinding

maandag 23 januari 2017
Werkgeefster verstoort zelf de arbeidsverhouding met werkneemster. In plaats van objectief te blijven, gaat zij mee in de subjectieve beleving van de ondergeschikten van werkneemster. Werkgeefster maa...

Hoe snel kan een arbeidsverhouding verstoord raken?

dinsdag 13 december 2016
Om te bepalen of op grond van een verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden, toets een rechter aan een van gestelde voorwaarden van de wetgever, namelijk:...

Buitensporige reactie kost werknemer zijn baan

maandag 21 november 2016
Werknemer blijft zonder toestemming van werkgever overwerken. Naar aanleiding van een aantal gesprekken, escaleert de situatie en er ontstaat een arbeidsconflict. Werknemer wordt op non-actief gesteld...

Werkgever vangt bot en moet billijke vergoeding van € 60.000 betalen door onterecht gegeven ontslag op staande voet

vrijdag 11 november 2016
Op 17 oktober jl. werd een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank te Arnhem van deze zomer waarin de kantonrechter de werkgever wel heel stevig aanpakt. De werknemer was onterecht op staande voet ...

Niet meegaan in de groei van een bedrijf leidt (uiteindelijk) tot een verstoorde arbeidsrelatie

donderdag 28 juli 2016
Er is al veel jurisprudentie ontwikkeld over de vraag wat wel en niet onder een verstoorde arbeidsverhouding (de zogenaamde “g-grond van artikel 7:669 lid 3”) mag vallen. In een uitspra...

Discussie over arbeidsomvang leidt tot een verstoorde arbeidsverhouding

woensdag 22 juni 2016
Naar aanleiding van een langdurige discussie over de arbeidsomvang, heeft werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden op de g-gron...

Herplaatsing van een disfunctionerende werkneemster…

vrijdag 17 juni 2016
Werkneemster was al een tijdje in dienst bij werkgever, als zij vanaf 2013 een nieuwe, haar huidige, leidinggevende krijgt. Vóór 2013 waren er geen klachten omtrent het functioneren van werkneemster m...

Veelvuldig ziekteverzuim en een verstoorde arbeidsverhouding…

vrijdag 27 mei 2016
Deze week werd een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland gepubliceerd, waarbij de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Hierbij ging het om een werkneemster die als interieur...

Ontslag wegens daden van je partner? Werkgever moet duidelijk zijn!

vrijdag 29 april 2016
In een uitspraak die afgelopen week werd gepubliceerd ging het om een werkgever die verzocht de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden wegens gewichtige redenen, te weten de verduistering d...

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!