nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

SDU Publicaties

Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

dinsdag 10 maart 2020
Na 31 jaar heeft werkneemster volgens de geldende toekenningscriteria van werkgever geen recht meer op een leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de eenzi...
Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

dinsdag 4 februari 2020
Werkgever en werknemer hebben middels een artikel 96 Rv procedure aan de kantonrechter gevraagd of een eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent is. Voor de berekening van de t...
Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

vrijdag 24 januari 2020
In geval een langdurige zieke werknemer geen re-integratieverplichtingen zijn opgelegd, is deze tot aan het tijdstip dat de wettelijke vakantiedagen vervallen, redelijkerwijs niet in staat geweest om ...
Schending geheimhoudingsbeding door advocaat-medewerker?

Schending geheimhoudingsbeding door advocaat-medewerker?

donderdag 16 mei 2019
Een advocaat-medewerker meldde misstanden van haar werkgever bij de Deken en de Raad voor de Rechtsbijstand. De werkgever stelt zich op het standpunt dat er sprake is van schending van het in de arbei...
Onzorgvuldige houding werkgever leidt niet tot ernstig verwijtbaar handelen

Onzorgvuldige houding werkgever leidt niet tot ernstig verwijtbaar handelen

dinsdag 6 november 2018
De werknemer wordt schriftelijk door GGZ o.a. de toegang tot de locaties ontzegd. Een kleine 2 weken na dat schrijven constateert de werkgever dat zij wellicht wat onzorgvuldig had gehandeld. Inmiddel...
Onvoldoende financiële middelen – geen reden om loonvordering en wedertewerkstelling af wijzen

Onvoldoende financiële middelen – geen reden om loonvordering en wedertewerkstelling af wijzen

donderdag 11 oktober 2018
De werkgever stelt dat het hebben van onvoldoende financiële middelen, de spoedeisendheid van de vordering tot loondoorbetaling ontbreekt en dat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nie...
Bestuurders niet aansprakelijk voor ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Bestuurders niet aansprakelijk voor ernstig verwijtbaar handelen werkgever

vrijdag 31 augustus 2018
Dat een vennootschap natuurlijke personen inschakelt voor het namens haar verrichten van (feitelijke en rechts-) handelingen, brengt niet zonder meer de aansprakelijkheid van die natuurlijke personen ...
HR geeft 6 gezichtspunten om te bepalen of er sprake is van een arbeidsvoorwaarde

HR geeft 6 gezichtspunten om te bepalen of er sprake is van een arbeidsvoorwaarde

woensdag 27 juni 2018
De Hoge Raad geeft zes gezichtspunten om te beoordelen of uit een gedragslijn van werkgever een arbeidsvoorwaarde voortvloeit. Voorts oordeelt de Hoge Raad dat het laten plaatsvinden van een compar...
De precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding

De precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding

maandag 16 april 2018
In kort geding oordeelt de kantonrechter dat om te oordelen of de ex-werknemer het concurrentie- en/of het relatiebeding overtreedt, gekeken moet worden naar de precieze lezing van het beding, aangezi...
Transitievergoeding toch verschuldigd omdat de cao deze niet expliciet uitsluit

Transitievergoeding toch verschuldigd omdat de cao deze niet expliciet uitsluit

vrijdag 23 maart 2018
De werkgever besluit geen nieuwe overeenkomst met de gemeenten aan te gaan in het kader van de Wmo. Na de verleende ontslagvergunning door het UWV worden de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig opgezegd...
De verstoorde arbeidsverhouding is ernstig aan werkgever te wijten

De verstoorde arbeidsverhouding is ernstig aan werkgever te wijten

vrijdag 3 november 2017
De werkgever heeft dusdanig bijgedragen aan de verstoring van de arbeidsverhouding, dat zij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het hof kent op basis van alle omstandigheden een billijke vergoeding v...
Ontslag op staande voet wordt door het hof in stand gehouden, zij het op andere gronden

Ontslag op staande voet wordt door het hof in stand gehouden, zij het op andere gronden

dinsdag 10 oktober 2017
Het hof oordeelt dat de kantonrechter inderdaad een onterechte samenvatting heeft gegeven van de grond voor het ontslag. Ondanks dit komt het hof - weliswaar op andere gronden - tot dezelfde conclusie...
Onterechte eenzijdige wijziging leidt na twee jaar toch tot hervatting van de werkzaamheden

Onterechte eenzijdige wijziging leidt na twee jaar toch tot hervatting van de werkzaamheden

dinsdag 22 augustus 2017
Na 14 jaar dienstverband ontstaat er volgens de werkgever een onwerkbare situatie tussen de werknemer en diens directeur en twee teammanagers. Uiteindelijk wordt de werknemer van school X naar school ...
De transitievergoeding conform cao voldoen; ongeacht eventueel opvolgend werkgeverschap

De transitievergoeding conform cao voldoen; ongeacht eventueel opvolgend werkgeverschap

woensdag 26 juli 2017
Verzoek om toekenning transitievergoeding door 122 werknemers die werkten bij het gestopte ZONL. Eventueel opvolgend werkgeverschap van PGVZ doet niets af aan verplichting ZONL op grond van CAO Transi...
Werkgever heeft niet voldaan aan de informatieplicht uit hoofde van het sociaal plan

Werkgever heeft niet voldaan aan de informatieplicht uit hoofde van het sociaal plan

dinsdag 4 juli 2017
Het hof is van oordeel dat de werkgever in strijd met het sociaal plan heeft gehandeld door niet aan de informatieplicht te voldoen met betrekking tot de mobiliteitsregeling. Door de werkneemster hier...
Toch (helft van de) transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Toch (helft van de) transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer

dinsdag 30 mei 2017
De kantonrechter oordeelt dat werknemer weliswaar ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, maar kent slechts de helft van de transitievergoeding toe. De kantonrechter komt tot dit oordeel, omdat het gehee...
Het niet te werk kunnen stellen van werknemer is geen reden voor ontbinding

Het niet te werk kunnen stellen van werknemer is geen reden voor ontbinding

vrijdag 5 mei 2017
Werknemer kan niet meer bij de opdrachtgevers van werkgever te werk worden gesteld. Werkgever besluit daarop over te gaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met werknemer. Zodoende heeft we...
Het opzegverbod staat in de weg aan een ontbinding op de g-grond

Het opzegverbod staat in de weg aan een ontbinding op de g-grond

dinsdag 18 april 2017
Werkgeefster verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (o.a.) een verstoorde arbeidsverhouding. Deze verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan nádat werkneemster zich ziek heeft gemeld....
Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding

Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding

maandag 27 maart 2017
Werknemer is op 11 augustus 2014 in dienst getreden bij werkgever en zijn tweede contract is van rechtswege geëindigd op 10 augustus 2016. De werkgever heeft werknemer schriftelijk aangezegd. In de...
De voorovereenkomst en een ziekmelding – sprake van een arbeidsovereenkomst?

De voorovereenkomst en een ziekmelding – sprake van een arbeidsovereenkomst?

maandag 20 maart 2017
Werkneemster werkt middels een Digitale Invallerspool incidenteel voor een stichting van een middelgroot schoolbestuur. Het hof is van oordeel dat de constructie van deze pool als een voorovereenkomst...
Pagina 1 van 3Eerste   Vorige   [1]  2  3  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!