Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Onderbouwing van je ontslagverzoek

donderdag 14 april 2016
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen toegewezen worden op een van de gronden zoals genoemd in de wet. Hier kan niet van worden afgeweken....

Beroep tegen afwijzing ontslagverzoek door UWV: ontbinding op a-grond toegewezen

woensdag 13 april 2016
De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster terecht niet is herplaatst in een functie. De functie is niet als passend aangemerkt vanwege harde benoemingseisen voor wat betreft opleiding en onderwijs...

Wat als de Arbo-arts faalt?

vrijdag 8 april 2016
Als werkgever denk je er altijd goed aan te doen om in geval van een zieke werknemer een Arbo-arts in de hand te nemen die het ziekteverzuim begeleidt. Maar wat als blijkt dat de Arbo-arts niet de jui...

Toch nog opzegging na doorwerken na pensioenontslagbeding?

vrijdag 8 april 2016
Vorige week schreven wij nog over de inhoud van een pensioenontslagbeding en de uitleg daarvan blijkens het Hof in Den Bosch. De rechtbank in Amsterdam geeft in haar vonnis (in kort geding) van 24 maa...

Hoe zit het met het pensioenontslagbeding?

vrijdag 1 april 2016
In veel arbeidsovereenkomsten staat opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij de pensioengerechtigde leeftijd. Wat is dat? Mag dat? En wat is dan van belang?

Als de werknemer zelf ontslag neemt, geldt de aanzegverplichting dan nog?

woensdag 23 maart 2016
Een werknemer had zelf ontslag genomen, maar was van mening dat de werkgever niet had voldaan aan de aanzegverplichting. Zodoende verzocht hij aan de kantonrechter bij de rechtbank Overijssel de werkg...

Onfatsoenlijke werkgevers: slapende dienstverbanden

woensdag 23 maart 2016
Minister Asscher heeft vorig jaar zijn visie gegeven over slapende dienstverbanden. Als een dienstverband slapend wordt gehouden om als werkgever geen transitievergoeding te hoeven betalen, dan is dat...

Met de botte bijl hakken: verstoorde arbeidsverhouding?

vrijdag 18 maart 2016
Gisteren werd een uitspraak van de rechtbank Overijssel gepubliceerd waarbij de kantonrechter zich moest uitlaten over de vraag of er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever e...

Beschonken vliegtuigen bouwen: opzegverbod ziekte?

vrijdag 18 maart 2016
Een werknemer verschijnt met (teveel) alcohol op, op zijn werk. Werkgever (Bombardier) besluit over te gaan tot een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 li...

Heftruckje spelen en liegen. Ontslag op staande voet?

donderdag 10 maart 2016
Deze week bespreken we weer eens een zaak waarbij een werknemer op staande voet is ontslagen. De rechtbank Noord-Nederland heeft zich over deze zaak gebogen. Deze werknemer was al 7,5 jaren in dienst ...

“Het versturen van een bloemetje doet hier niet aan af.”

donderdag 3 maart 2016
Bij de rechtbank Overijssel had de werknemer (10 jaar dienstverband) na een langdurig traject bij de werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarbij verzocht hij een transitievergoedin...

Vragen mag… maar dan moet je het wel vragen

vrijdag 26 februari 2016
Bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is een zaak behandeld, waarbij de werknemer in hoger beroep was gegaan. In deze zaak had de kantonrechter al de arbeidsovereenkomst ontbonden met ingang v...

Dezelfde arbeidsovereenkomst 2 keer ontbonden

donderdag 25 februari 2016
Bij de rechtbank Midden-Nederland deed zich een zaak voor waarbij de arbeidsovereenkomst onder het oude arbeidsrecht was ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De werknemer zou daarbij ...

Verzwaarde plicht voor het aanbieden van een verbetertraject

donderdag 18 februari 2016
Vandaag behandelen we een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, waarbij een basisschool vraagt de arbeidsovereenkomst met een leerkracht te ontbinden op grond van een “onherstelbaar verst...

Toch weer introductie van de kantonrechtersformule? En wederom een h-grond ontbinding!

woensdag 10 februari 2016
De kantonrechter te Amsterdam voert weloverwegen en gemotiveerd de kantonrechtersformule terug in bij de berekening van een billijke vergoeding

Ontslag op staande voet? Motiveer duidelijk en ben je bewust van de risico's!

vrijdag 5 februari 2016
Er worden sinds de invoering van de WWZ bijzonder strenge eisen aan een ontslag op staande voet gesteld. Zorg dat je duidelijk en gemotiveerd onderbouwing geeft en ben je ervan bewust dat - als het ge...

En weer een ontbinding op de h-grond: ziekte gepasseerd!

dinsdag 2 februari 2016
Weer een ontbinding op de h-grond: de kantonrechters zien dit klaarblijkelijk als escape voor gevallen waarin de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (nog) niet voorziet.

Het urenbudget van de OR

vrijdag 29 januari 2016
Wat als de onderneming en de OR geen overeenstemming bereiken over het urenbudget dat aan de OR ter beschikking moet worden gesteld? Kan de kantonrechter daar dan een knoop in doorhakken?

Een ongeluk zit in een klein hoekje? Of in een smalle gang?

dinsdag 19 januari 2016
Deze keer een zaak die geen betrekking heeft op de WWZ, maar op de aansprakelijkheid van de werkgever. In het bijzonder de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van een fout door een ondergeschi...

Privé sparen op kosten van de zaak?

vrijdag 15 januari 2016
Iedereen kent wel een “spaarsysteem” voor kortingen, producten en speciale aanbiedingen. In het geval dat zich diende bij de Rechtbank Gelderland werd de vraag gesteld of een werknemer die...
Pagina 25 van 27Eerste   Vorige   18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!