Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

De belangenafweging bij een concurrentiebeding

woensdag 26 april 2017
Bij het beoordelen of de duur van een concurrentiebeding redelijk is, maakt de rechter een belangenafweging, maar wat is dat precies? En hoe komt de rechter tot een matiging van de duur van het concur...

Wat mag verwacht worden bij een werknemer die frequent verzuimt?

vrijdag 21 april 2017
De rechtbank te Maastricht had in dit geval de eer daar een ei over te leggen. Een werknemer, die al vanaf 1981 bij werkgever bekend was, is de laatste jaren veelvuldig ziek geweest, waarop werkgever ...
Het opzegverbod staat in de weg aan een ontbinding op de g-grond

Het opzegverbod staat in de weg aan een ontbinding op de g-grond

dinsdag 18 april 2017
Werkgeefster verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van (o.a.) een verstoorde arbeidsverhouding. Deze verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan nádat werkneemster zich ziek heeft gemeld....

Reistijd arbeidstijd?

vrijdag 14 april 2017
Kan reistijd van en naar het werk worden gezien als arbeidstijd? En zo ja, is de werkgever dan ook loon verschuldigd over de reistijd?

Schending van het relatiebeding

maandag 10 april 2017
Rechter houdt een ontslag op staande voet in stand omdat werknemer in strijd met zijn relatiebeding, geheimhoudingsverklaring en de geldende gedragsregels heeft gehandeld.

Uitbreiding van ons team!

woensdag 5 april 2017
Eindelijk kunnen we het vertellen: per 01 april  jl. hebben we er een specialist bij! Lawrence van Woensel, die hiervoor partner was bij Bogaerts en Groenen Advocaten te Tilburg, is per 01 april...

Vakantie

vrijdag 31 maart 2017
In de nieuwe YouTube film vertelt Aranka een paar feitjes over vakantierecht.

Kleine werkgever en transitievergoeding

maandag 27 maart 2017
Het UWV kan een kleine werkgever ontheffen van het betalen van een volledige transitievergoeding indien zij is aan te merken als een ‘kleine’ onderneming (de zogeheten “Overbruggings...
Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding

Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding

maandag 27 maart 2017
Werknemer is op 11 augustus 2014 in dienst getreden bij werkgever en zijn tweede contract is van rechtswege geëindigd op 10 augustus 2016. De werkgever heeft werknemer schriftelijk aangezegd. In de...

Werknemer geeft geen gehoor aan verzoek werkgever – ontbinding overeenkomst

dinsdag 21 maart 2017
Dat werknemers niet altijd even goed gehoor geven aan een verzoek van een werkgever komt voor. Hoe een werkgever hier mee omgaat is dan cruciaal voor een rechter om te bepalen of de arbeidsovereenkoms...
De voorovereenkomst en een ziekmelding – sprake van een arbeidsovereenkomst?

De voorovereenkomst en een ziekmelding – sprake van een arbeidsovereenkomst?

maandag 20 maart 2017
Werkneemster werkt middels een Digitale Invallerspool incidenteel voor een stichting van een middelgroot schoolbestuur. Het hof is van oordeel dat de constructie van deze pool als een voorovereenkomst...

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

woensdag 8 maart 2017
Onrechtmatig verkregen bewijs is een bekend fenomeen in het strafrecht maar hoe zit dat in het arbeidsrecht?  Wat mag een werkgever doen om bewijs te krijgen en wat moet een werknemer pikken? In ...

Ontbinding wegens wanprestatie

donderdag 2 maart 2017
Werknemer weigert hardnekkig gehoor te geven aan in redelijkheid door de werkgever gegeven verplichtingen. De kantonrechter sanctioneert genadeloos.

Wanneer houdt een concurrentiebeding stand?

woensdag 15 februari 2017
Het Hof te ’s-Hertogenbosch heeft recentelijk twee ex-medewerkers veroordeeld tot betaling van 15.000 euro uit hoofde van overtreding van hun concurrentiebeding.

Een vaststellingsovereenkomst

woensdag 15 februari 2017
In de nieuwe YouTube film vertelt Rez over welke bepalingen er in een vaststellingsovereenkomst komen te staan.
Intrekken van een ontbindingsverzoek ziet niet op de nevenverzoeken

Intrekken van een ontbindingsverzoek ziet niet op de nevenverzoeken

woensdag 15 februari 2017
In eerste aanleg zijn zowel het ontbindingsverzoek van werknemer als  de tegenverzoeken van werkgever toegewezen. Werknemer trekt zijn ontbindingsverzoek in. Werkgever is van mening dat daarmee o...

‘Projectclausule’ is in strijd met het ontslagrecht

vrijdag 10 februari 2017
Mag je in een contract overeen komen dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen zodra een project eindigt?
Ongeoorloofde vakantie komt werknemer duur te staan

Ongeoorloofde vakantie komt werknemer duur te staan

maandag 6 februari 2017
Werknemer boekt zijn vakantie zonder toestemming van zijn werkgever en dient vervolgens zijn verlofaanvraag in. Deze wordt echter afgewezen, aangezien het dan volgens werkgever een enorm drukke period...

Bedrijfsrecherche inschakelen is inbreuk op privacy!

donderdag 26 januari 2017
Een forse “straf” voor wetgever die een bedrijfsrecherchebureau had ingeschakeld om tot een ontslag van haar werknemer te kunnen komen. De rechter veroordeelde hem tot het betalen van een ...

Verstoorde arbeidsverhouding te wijten aan werkgeefster: reden voor ontbinding

maandag 23 januari 2017
Werkgeefster verstoort zelf de arbeidsverhouding met werkneemster. In plaats van objectief te blijven, gaat zij mee in de subjectieve beleving van de ondergeschikten van werkneemster. Werkgeefster maa...
Pagina 21 van 27Eerste   Vorige   16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!