Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Het concurrentiebeding

donderdag 28 juli 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Femke u kort een uitleg over het concurrentiebeding.

Niet tijdig scholen van werkneemster levert ernstig verwijtbaar handelen van werkgever op

maandag 25 juli 2016
De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden op grond van de h-grond, omdat de werknemer niet meer kan voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verrichten van de werkzaamhede...

Concurrentiebeding van 2 jaar met wereldwijde strekking blijft overeind

vrijdag 22 juli 2016
Met de invoering van de WWZ zijn er met ingang van 01 januari 2015 (zeer) strenge eisen gesteld aan de mogelijkheden voor werkgever om een concurrentiebeding (rechtsgeldig) overeen te komen met haar w...

De Overbruggingsregeling Transitievergoeding voor kleine ondernemers en de interpretatie van schulden

maandag 18 juli 2016
Werkgever heeft bij het UWV een ontslagaanvraag ingediend op 11 september 2015 om werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen te kunnen ontslaan. Tegelijkertijd heeft werkgever een aanvraag bij...

Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid op € 0,-?

donderdag 14 juli 2016
Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkneemster en werkgever zijn het erover eens dat de transitievergoeding verschuld...

Werkgever ontslaat opstappende werkneemster op staande voet

donderdag 7 juli 2016
Werkneemster zegt op 28 januari 2016 tegen 1 april de arbeidsovereenkomst op. Op 5 februari stuurt werkgeefster een bevestigingsbrief waarin zij onder andere aanspraak maakt op de studiekosten, waarna...

Ontslagroutes

donderdag 30 juni 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Aranka u kort een uitleg over de ontslagroutes.

Verzoek tot verhuizing is reden voor ontslag

vrijdag 24 juni 2016
Werkneemster was per 1 mei 2003 in dienst getreden bij Globell (werkgeefster) in de functie van verkoopmedewerkster. Vanaf mei 2009 werd zij ingezet in de regio Zuid Duitsland en onderhield zij vanuit...

Discussie over arbeidsomvang leidt tot een verstoorde arbeidsverhouding

woensdag 22 juni 2016
Naar aanleiding van een langdurige discussie over de arbeidsomvang, heeft werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden op de g-gron...

Herplaatsing van een disfunctionerende werkneemster…

vrijdag 17 juni 2016
Werkneemster was al een tijdje in dienst bij werkgever, als zij vanaf 2013 een nieuwe, haar huidige, leidinggevende krijgt. Vóór 2013 waren er geen klachten omtrent het functioneren van werkneemster m...

Bedrijfsongeval en de zorgplicht van werkgever

vrijdag 10 juni 2016
In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland werd onlangs door de kantonrechter beoordeeld of werkgever had voldaan aan haar zorgplicht en of zij wel of niet aansprakelijk was voor het ongeval dat ...

Eenzijdige wijziging in de arbeidsvoorwaarden - Mammoet correct toegepast

maandag 6 juni 2016
Tennet TSO BV (hierna Tennet) is door 27 van haar werknemers gedagvaard inzake een – volgens hen – niet geoorloofde eenzijdige wijziging van de ploegentoeslagdienst door Tennet. Tennet had...

Ketenregeling of nieuwe arbeidsovereenkomst?

vrijdag 3 juni 2016
De nieuwe ketenregeling geeft zo nu en dan nog enige verwarring. Naast dat duidelijk moet zijn wat de ketenregeling feitelijk gezien inhoudt, is het ook belangrijk om het doel van de ketenregeling nie...

Veelvuldig ziekteverzuim en een verstoorde arbeidsverhouding…

vrijdag 27 mei 2016
Deze week werd een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland gepubliceerd, waarbij de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Hierbij ging het om een werkneemster die als interieur...

De aanzegtermijn

donderdag 19 mei 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Femke u kort een uitleg over de aanzegtermijn. Veel kijk en luisterplezier!

Geld vinden en op staande voet ontslagen worden

woensdag 18 mei 2016
Dat overkwam een werknemer van Securitas Transport & Aviation Security die op Schiphol werkte. De rechtbank Noord-Holland heeft op verzoek van werknemer over dit ontslag op staande voet geoordeeld...

Hof niet gebonden aan opzegtermijn in geval van artikel 7:683 lid 5 BW?

vrijdag 13 mei 2016
In hoger beroep komt het hof tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst ten onrechte niet is ontbonden. De vraag die het hof stelt is: per welke datum eindigt de arbeidsovereenkomst?

Transitievergoeding blijft verschuldigd, ook na herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep

donderdag 12 mei 2016
De rechtbank in Amsterdam is creatief geweest: zij herstelt een – met toestemming van het UWV geëindigde - arbeidsovereenkomst, maar niet met terugwerkende kracht vanwege slechte financiële posi...

Verval concurrentiebeding bij wijziging aandeelhouder?

woensdag 4 mei 2016
Sommige punten blijven de gemoederen bezig houden. Zo ook het concurrentiebeding. Onder de WWZ is daar al paal en perk aan gesteld door het niet meer toe te laten bij contracten voor bepaalde tijd, te...

YouTube: Introductie NOVO Advocaten

vrijdag 29 april 2016
Onze eerste YouTube film staat online. Bekijk de film hier.  
Pagina 21 van 24Eerste   Vorige   15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!