Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Valt een sociaal plan onder de regeling vervroegd uittreden?

donderdag 19 januari 2017
Het Hof doet uitspraak over de vraag of een sociaal plan dat is vastgesteld door werkgever kan worden gekwalificeerd als vervroegd uittreden.

Studiekostenbeding, mag dat?

donderdag 19 januari 2017
Wanneer mag je een studiekostenbeding overeenkomen en in welke gevallen mag je als werkgever deze kosten terugvorderen van je werknemer?

Wat als een werknemer niet een verzoek tot vernietiging van een ontslag op staande voet indient?

vrijdag 6 januari 2017
Werknemer wordt op staande voet ontslagen en laat na om een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet in te dienen bij de werkgever. Wat is het gevolg hiervan? De rechter doet tevens ui...

Strafrechtelijke veroordeling is ernstig verwijtbaar handelen van werknemer!

vrijdag 30 december 2016
KLM heeft onlangs de rechtbank in Haarlem verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van die werknemer.  

De opzegtermijn

donderdag 29 december 2016
In de nieuwe YouTube film vertelt Aranka over de opzegtermijn.

De kerstborrel leidt tot ontslag op staande voet na 25 jaar dienstverband

maandag 19 december 2016
Werknemer raakt tijdens de kerstborrel in gesprek met de directeur, maar dit gesprek eindigt echter in een ruziënde sfeer. Op het moment dat de directeur wil vertrekken vliegt werknemer hem aan en pro...

Hoe zat het ook alweer met functiewijziging en het “zwaarder drukken” van een concurrentiebeding?

vrijdag 16 december 2016
Deze vraag kwam aan de orde bij de kantonrechter te Rotterdam eind vorige maand: een werknemer die al sinds 2005 in dienst was bij Schutter Rotterdam in de functie van expediteur, wordt in 2007 tot ma...

Hoe snel kan een arbeidsverhouding verstoord raken?

dinsdag 13 december 2016
Om te bepalen of op grond van een verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden, toets een rechter aan een van gestelde voorwaarden van de wetgever, namelijk:...

Werkgever doorstaat de toets der kritiek niet als het gaat om haar inspanningsverplichting tot herplaatsing

woensdag 7 december 2016
Het UWV heeft Engie Services geen toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. Engie Services stapt derhalve naar de kantonrechter...

Ontslag op staande voet

woensdag 30 november 2016
In de nieuwe YouTube film vertelt Femke over het ontslag op staande voet.

Een onterecht ontslag op staande voet leidt tot de verschuldigdheid van een billijke vergoeding; de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever is daarmee een gegeven

dinsdag 29 november 2016
Anders dan de kantonrechter, oordeelt het hof dat werknemer, die ten onrechte op staande voet was ontslagen, wel recht heeft op een billijke vergoeding zoals artikel 7:681 lid 1 aanhef onder a BW verm...

Ontbinding op grond van disfunctioneren: hoe het wel moet…

dinsdag 22 november 2016
Enige tijd gelden schreven we al over het vele werk dat de opbouw van een dossier wegens disfunctioneren met zich meebrengt. Onlangs oordeelde wederom een kantonrechter, in Limburg, over een verzoe...

Buitensporige reactie kost werknemer zijn baan

maandag 21 november 2016
Werknemer blijft zonder toestemming van werkgever overwerken. Naar aanleiding van een aantal gesprekken, escaleert de situatie en er ontstaat een arbeidsconflict. Werknemer wordt op non-actief gesteld...

Werkgever vangt bot en moet billijke vergoeding van € 60.000 betalen door onterecht gegeven ontslag op staande voet

vrijdag 11 november 2016
Op 17 oktober jl. werd een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank te Arnhem van deze zomer waarin de kantonrechter de werkgever wel heel stevig aanpakt. De werknemer was onterecht op staande voet ...

Van voortzetting van de arbeidsovereenkomst is geen sprake waardoor het concurrentiebeding nietig is

maandag 31 oktober 2016
Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat op of na die datum is aangegaan, in beginsel nietig tenzij gemotiveerd aangegeven wordt wat de noodzakeli...

De zieke werknemer en diens privacy

maandag 31 oktober 2016
In de nieuwe YouTube film zal Aranka vertellen over de zieke werknemer en diens privacy.

Ontslag op staande voet wegens stalken van werkgever met procedure?

vrijdag 28 oktober 2016
Op 5 oktober jl. mocht de kantonrechter te Amsterdam zich uitlaten over de vraag of een werknemer een verzoek tot vernietiging opzegging nog ter zitting om mocht zetten in een verzoek tot toekenning v...

Disfunctioneren is veel werk!

zaterdag 22 oktober 2016
Onlangs overwoog het hof in Den Haag in haar uitspraak aan welke vereisten een ontbindingsverzoek van een werkgever dient te voldoen, wil het een kans van slagen hebben op grond van disfunctioneren, d...

Verzoek tot herroeping ontbindingsbeschikking ook in hoger beroep afgewezen

maandag 17 oktober 2016
In eerste aanleg komen partijen tot een vaststellingsovereenkomst en op basis van artikel 96 Rv verzoeken zij de kantonrechter hierin te beslechten en doen afstand van het recht op hoger beroep.  ...

Waarschuwing voor loonstop onvoldoende bij enkel verwijzing naar de wet

vrijdag 14 oktober 2016
In een kort geding bij de rechtbank Overijssel heeft werkneemster de kantonrechter verzocht haar werkgever te veroordelen tot (onder andere) de betaling van haar loon vanaf 25 april 2016. Volgens werk...
Pagina 22 van 27Eerste   Vorige   17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!