Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Aanzegverplichting tijdens vakantie; werknemer let op!

donderdag 14 januari 2016
Sinds de ingang van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 geldt de aanzegverplichting voor de werkgever. Dit betekent dat een werknemer uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst zal eind...

“Dan is daar de deur, dan mag je gaan!”

donderdag 7 januari 2016
Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om in de gaten te houden of er sprake is van onregelmatige opzegging (opzegtermijn wordt niet in acht genomen). In dat geval kan namelijk een schad...

Niet verschijnen is ongelijk krijgen!

donderdag 7 januari 2016
Als jurist en advocaat weet je wel dat je bij een procedure moet verschijnen. Als leek zijnde is het voor te stellen dat dit niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren. Zo ook het geval bij de rech...

Wederom gebrek aan dossieropbouw: billijke vergoeding van € 15.000,=

woensdag 30 december 2015
Wederom is door de rechtbank aangegeven dat zij de WWZ en de verplichtingen die daaruit voortvloeien nauw in de hand neemt: een werkgever moet én de transitievergoeding én een billijke vergoeding van ...

Niet verschijnen op het werk, wel een transitievergoeding: wederom een h-grond-gevalletje

dinsdag 29 december 2015
De kantonrechter te Utrecht had op 22 december jl. de bijzondere taak te beslissen wat te doen indien een werknemer al bijna een jaar niets van zich laat horen. Wat was het geval? De werknemer was ...

Werkgever én werknemer. Let op bij loonsancties!

vrijdag 18 december 2015
Zowel werkgever als ook werknemer moet goed opletten als er door het UWV een loonsanctie wordt opgelegd.

Mag je vertrouwen op het deskundigenoordeel van het UWV?

donderdag 17 december 2015
Het is een alom bekend verhaal: als werkgever wordt je geconfronteerd met een zieke werknemer en start je, conform de Wet Verbetering Poortwachter, een re-integratietraject en schakel je een bedrijfsa...

Versoepeling voor werknemers in aanpassing werktijd en werkplek!

woensdag 9 december 2015
Iedereen is zo langzaamaan inmiddels wel verzadigd met alle artikelen over de WWZ. Maar wat enigszins onbelicht is gebleven is dat per 01 januari aanstaande ook de Wet Aanpassing Arbeidsduur een wijzi...

Toch een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen?

donderdag 3 december 2015
De wetgever heeft in de Wet Werk en Zekerheid de kantonrechter de mogelijkheid gegeven om bij de constatering van ernstig verwijtbaar handelen toch geheel of gedeeltelijk de transitievergoeding toe te...

Opzegverbod…

woensdag 2 december 2015
De meeste werkgevers en werknemers weten dat een arbeidsovereenkomst niet mag worden ontbonden als de werknemer ziek is. Dit is in strijd met het opzegverbod. Maar vanaf welk moment is iemand ziek?

Eenzijdige wijzigingsbedingen…

dinsdag 24 november 2015
Op 13 november jl. heeft de rechtbank Overijssel in een zevental kort gedingen geoordeeld dat  werkgever TSN per direct en met terugwerkende kracht het salaris van haar thuiszorgmedewerkers dient...

Wanneer is er sprake van “collectief ontslag”?

donderdag 19 november 2015
Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 11 november 2015 een nadere uitleg gegeven over de criteria die hierbij van belang zijn.

Wat te doen met langdurig zieke werknemers? Waar er twee vechten, …

donderdag 12 november 2015
De kantonrechter te Gouda mocht zich 21 oktober jl. daarover uitlaten.

Twee vergoedingen verschuldigd als werkgever de regels aan zijn laars lapt!

woensdag 11 november 2015
Werkgevers let op: foute opzegging zonder instemming werknemer: dat kost je twee vergoedingen!

Verstoorde arbeidsrelatie…

maandag 2 november 2015
Weer een prachtig voorbeeld van de werking van de Wet Werk en Zekerheid. Afgelopen week is er een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland gepubliceerd, waarbij het verzoek van de werkgever tot ont...

(Onder)Bouw je dossier!

woensdag 28 oktober 2015
Onlangs is een werkneemster een billijke vergoeding van € 8000 toegekend naast de transitievergoeding. Dit, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld.

Vragen naar de mogelijkheid van een minnelijke regeling - Vooringenomenheid van kantonrechter?

dinsdag 20 oktober 2015
Wanneer een kantonrechter een voorlopig oordeel geeft stapt werkneemster naar de wrakingskamer.

Discriminatie in een vacature?

woensdag 14 oktober 2015
Uitdrukkelijk om een student vragen in een vacature. Is dat discriminatie?

Ten onrechte niet aangesloten bij pensioenfonds? Werkgever let op!

donderdag 8 oktober 2015
Kanton Utrecht laat vaste jurisprudentie ontrent verjaringstermijn vallen en staat bedrijfstakpensioenfonds toe om pensioenpremies over meer dan 5 jaar terug te vorderen.
Pagina 26 van 27Eerste   Vorige   18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!