Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Versoepeling voor werknemers in aanpassing werktijd en werkplek!

woensdag 9 december 2015
Iedereen is zo langzaamaan inmiddels wel verzadigd met alle artikelen over de WWZ. Maar wat enigszins onbelicht is gebleven is dat per 01 januari aanstaande ook de Wet Aanpassing Arbeidsduur een wijzi...

Toch een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen?

donderdag 3 december 2015
De wetgever heeft in de Wet Werk en Zekerheid de kantonrechter de mogelijkheid gegeven om bij de constatering van ernstig verwijtbaar handelen toch geheel of gedeeltelijk de transitievergoeding toe te...

Opzegverbod…

woensdag 2 december 2015
De meeste werkgevers en werknemers weten dat een arbeidsovereenkomst niet mag worden ontbonden als de werknemer ziek is. Dit is in strijd met het opzegverbod. Maar vanaf welk moment is iemand ziek?

Eenzijdige wijzigingsbedingen…

dinsdag 24 november 2015
Op 13 november jl. heeft de rechtbank Overijssel in een zevental kort gedingen geoordeeld dat  werkgever TSN per direct en met terugwerkende kracht het salaris van haar thuiszorgmedewerkers dient...

Wanneer is er sprake van “collectief ontslag”?

donderdag 19 november 2015
Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 11 november 2015 een nadere uitleg gegeven over de criteria die hierbij van belang zijn.

Wat te doen met langdurig zieke werknemers? Waar er twee vechten, …

donderdag 12 november 2015
De kantonrechter te Gouda mocht zich 21 oktober jl. daarover uitlaten.

Twee vergoedingen verschuldigd als werkgever de regels aan zijn laars lapt!

woensdag 11 november 2015
Werkgevers let op: foute opzegging zonder instemming werknemer: dat kost je twee vergoedingen!

Verstoorde arbeidsrelatie…

maandag 2 november 2015
Weer een prachtig voorbeeld van de werking van de Wet Werk en Zekerheid. Afgelopen week is er een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland gepubliceerd, waarbij het verzoek van de werkgever tot ont...

(Onder)Bouw je dossier!

woensdag 28 oktober 2015
Onlangs is een werkneemster een billijke vergoeding van € 8000 toegekend naast de transitievergoeding. Dit, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld.

Vragen naar de mogelijkheid van een minnelijke regeling - Vooringenomenheid van kantonrechter?

dinsdag 20 oktober 2015
Wanneer een kantonrechter een voorlopig oordeel geeft stapt werkneemster naar de wrakingskamer.

Discriminatie in een vacature?

woensdag 14 oktober 2015
Uitdrukkelijk om een student vragen in een vacature. Is dat discriminatie?

Ten onrechte niet aangesloten bij pensioenfonds? Werkgever let op!

donderdag 8 oktober 2015
Kanton Utrecht laat vaste jurisprudentie ontrent verjaringstermijn vallen en staat bedrijfstakpensioenfonds toe om pensioenpremies over meer dan 5 jaar terug te vorderen.

Nieuwe ontwikkelingen voor ZZP en werkgever

woensdag 7 oktober 2015
Asscher laat de ZZP'er voorlopig nog even met rust maar - op termijn - moet de mogelijkheid van schijnconstructies kleiner worden

Doorwerken na AOW gemakkelijker voor werkgever én werknemer!

woensdag 30 september 2015
Vanaf volgend jaar wordt het voor de doorwerkende AOW-er gemakkelijker om te blijven / gaan werken. De regelingen voor zowel de werkgever als de doorwerkende AOW-er worden versoepeld

Twee keer afwijzing ontbindingsverzoek: de nieuwe WWZ scherpt het aan!

woensdag 30 september 2015
In korte tijd twee uitspraken van de rechtbank waarbij een ontbindingsverzoek van de werkgever wordt afgewezen: de WWZ wordt aangescherpt ingezet.

Diefstal en ontslag

donderdag 24 september 2015
Diefstal en ontslag Een zorginstelling heeft verzocht de arbeidsovereenkomst met haar werknemer te mogen ontbinden, daar haar werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en de arbeidsrelatie is verstoord...

Ontslagredenen mogen niet worden opgeteld

dinsdag 22 september 2015
De ontslaggrond dient dus op zichzelf voldoende te zijn om tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen.

De WWZ twee maanden later

maandag 7 september 2015
Niemand heeft zich kunnen verstoppen voor de legio aandacht die de invoering van het nieuwe arbeidsrecht heeft gekregen. Op 01 juli 2015 werd de (tweede tranche van de) Wet Werk en Zekerheid een feit....

De 10 gouden regels in het kader van de WWZ

dinsdag 1 september 2015
Inmiddels zijn de eerste twee fases van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Door de wijzigingen dienen de nodige aanpassingen te worden gedaan in de arbeidsovereenkomst, maar moet ook goed n...
Pagina 24 van 24Eerste   Vorige   15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!