nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Femke'

Naar het buitenland tijdens ziekte

Naar het buitenland tijdens ziekte

woensdag 21 maart 2018
Hoe ver strekken de re-integratieverplichtingen van een zieke werknemer en wat mag wel of juist niet. Discussie hierover is aan de orde van de dag. Ook de vraag of iemand al dan niet tijdens ziekte na...
Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

donderdag 8 maart 2018
Vaak kom je bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst een bepaalde pensioentoezegging na, of worden daar in een cao of personeelshandboek afspraken over gemaakt. Wat kan een werkgever daarna nog doe...
Ontslaggronden: de "d-grond"

Ontslaggronden: de "d-grond"

vrijdag 2 maart 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ontslaggrond: de "d-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
Moet een opdrachtgever een verzekering voor door haar ingehuurde ZZP’ers afsluiten?

Moet een opdrachtgever een verzekering voor door haar ingehuurde ZZP’ers afsluiten?

donderdag 28 december 2017
Dat een werkgever een verzekering dient af te sluiten voor haar medewerkers, spreekt voor zich. Dit volgt ook mede uit de bepalingen in de wet over goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid. ...
Ontslaggronden: de "f-grond"

Ontslaggronden: de "f-grond"

woensdag 29 november 2017
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ontslaggrond: de "f-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
In hoeverre werken eerdere berispingen mee bij ontslag?

In hoeverre werken eerdere berispingen mee bij ontslag?

vrijdag 24 november 2017
Een werknemer was al vanaf 2002 in dienst, waarbij hij in 2005, 2006 en 2009 waarschuwingen heeft ontvangen wegens enkele onregelmatigheden. Bij schrijven van 30 oktober 2013 is werknemer voorts gewez...
Ontslag op staande voet en “ernstige verwijtbaarheid”

Ontslag op staande voet en “ernstige verwijtbaarheid”

dinsdag 31 oktober 2017
Al eerder hebben wij geschreven over de vraag en onduidelijkheid wanneer er nu sprake is van een al dan niet rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet en al eerder gaven we aan dat de risico’...
Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

donderdag 5 oktober 2017
Een van de spelregels van het burgerlijk recht is dat degene die zich op een rechtsgevolg beroept, bijvoorbeeld schade vergoed wil hebben, moet bewijzen dat er causaal verband is tussen de schade en h...
Ontheffing concurrentiebeding, dus ook ontheffing relatiebeding?

Ontheffing concurrentiebeding, dus ook ontheffing relatiebeding?

dinsdag 26 september 2017
Een hoop rechtszaken hadden niet gevoerd hoeven worden als partijen gemaakte afspraken duidelijk en volledig op schrift hadden gezet. Onderstaande zaak is er een van. Ontheffing uit non-concurrentiebe...
Ontslagaanvraag en ziekmelding op één dag

Ontslagaanvraag en ziekmelding op één dag

woensdag 20 september 2017
Werkgeefster vraagt een ontslagvergunning aan voor een van haar werknemers. Diezelfde dag meldt werknemer zich ziek. Geldt het opzegverbod dan al? Werkneemster in kwestie is in 2011 begonnen als di...
Opvolgend werkgeverschap uitsluiten

Opvolgend werkgeverschap uitsluiten

woensdag 13 september 2017
Bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding moet er – onder andere – worden gekeken naar het aantal dienstjaren. Dat wordt lastig als de indiensttredingsdatum niet duidelijk i...
De verstoorde arbeidsrelatie

De verstoorde arbeidsrelatie

donderdag 7 september 2017
In ons laatste Youtube-filmpje zijn we kort ingegaan op de verschillende ontslaggronden. Een van de ontslaggronden is de verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever. Er kan sprake zijn ...
Ontslag op staande voet voor het stelen van twee palmbomen

Ontslag op staande voet voor het stelen van twee palmbomen

maandag 4 september 2017
Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Heb je dit niet, dan kan dat je duur komen te staan bij de rechter. Zeker met de nieuwe regels van het New Hairstyle-arres...
Het verschil tussen een doorstart en overgang van onderneming

Het verschil tussen een doorstart en overgang van onderneming

donderdag 24 augustus 2017
Stel je wordt ontslagen bij het bedrijf waar je werkt met de reden dat de onderneming ophoudt te bestaan. Je collega’s worden niet ontslagen maar overgenomen door “een andere onderneming&r...
Werkgever betaalt te laat: wettelijke verhoging verschuldigd

Werkgever betaalt te laat: wettelijke verhoging verschuldigd

woensdag 16 augustus 2017
Een werkgever is verplicht om op overeengekomen tijdstippen het loon van een werknemer te betalen. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks, wekelijks of vierwekelijks zijn. Indien een werkgever drie dagen la...
Wanneer mag je een OR-deelname weigeren?

Wanneer mag je een OR-deelname weigeren?

woensdag 9 augustus 2017
Het komt niet vaak voor, sterker nog, vaak moet een werkgever potentiële leden voor een OR met een zaklampje zoeken, maar mag een werkgever deelname van een werknemer ook weigeren? Deze vraag werd ...
Verval concurrentiebeding bij niet-voorzienbare doorgroei

Verval concurrentiebeding bij niet-voorzienbare doorgroei

woensdag 9 augustus 2017
Op 20 juli jl. heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan of er al dan niet een nieuw concurrentiebeding had moeten worden afgesloten indien werknemer een niet-voorzienbare f...
Overtreding van het leasereglement

Overtreding van het leasereglement

vrijdag 4 augustus 2017
Steeds meer bedrijven kennen hun werknemers een leaseauto toe. Vergeten wordt evenwel vaak om een passende gebruikersovereenkomst en / of een leasereglement overeen te komen met de werknemer.
Registratiesystemen voor ongewenst gedrag van werknemers

Registratiesystemen voor ongewenst gedrag van werknemers

dinsdag 1 augustus 2017
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst ondertekent een werknemer al gauw meer documenten dan alleen de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt nog in een arbeidsovereenkomst verwezen naar aanvullende doc...

De transitievergoeding en de billijke vergoeding

maandag 31 juli 2017
In de nieuwe YouTube film vertelt Aranka over de transitievergoeding en de billijke vergoeding..
Pagina 4 van 11Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!