nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Femke'

De Overbruggingsregeling Transitievergoeding voor kleine ondernemers en de interpretatie van schulden

maandag 18 juli 2016
Werkgever heeft bij het UWV een ontslagaanvraag ingediend op 11 september 2015 om werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen te kunnen ontslaan. Tegelijkertijd heeft werkgever een aanvraag bij...

Werkgever ontslaat opstappende werkneemster op staande voet

donderdag 7 juli 2016
Werkneemster zegt op 28 januari 2016 tegen 1 april de arbeidsovereenkomst op. Op 5 februari stuurt werkgeefster een bevestigingsbrief waarin zij onder andere aanspraak maakt op de studiekosten, waarna...

Ontslagroutes

donderdag 30 juni 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Aranka u kort een uitleg over de ontslagroutes.

Verzoek tot verhuizing is reden voor ontslag

vrijdag 24 juni 2016
Werkneemster was per 1 mei 2003 in dienst getreden bij Globell (werkgeefster) in de functie van verkoopmedewerkster. Vanaf mei 2009 werd zij ingezet in de regio Zuid Duitsland en onderhield zij vanuit...

Herplaatsing van een disfunctionerende werkneemster…

vrijdag 17 juni 2016
Werkneemster was al een tijdje in dienst bij werkgever, als zij vanaf 2013 een nieuwe, haar huidige, leidinggevende krijgt. Vóór 2013 waren er geen klachten omtrent het functioneren van werkneemster m...

Bedrijfsongeval en de zorgplicht van werkgever

vrijdag 10 juni 2016
In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland werd onlangs door de kantonrechter beoordeeld of werkgever had voldaan aan haar zorgplicht en of zij wel of niet aansprakelijk was voor het ongeval dat ...

Ketenregeling of nieuwe arbeidsovereenkomst?

vrijdag 3 juni 2016
De nieuwe ketenregeling geeft zo nu en dan nog enige verwarring. Naast dat duidelijk moet zijn wat de ketenregeling feitelijk gezien inhoudt, is het ook belangrijk om het doel van de ketenregeling nie...

Veelvuldig ziekteverzuim en een verstoorde arbeidsverhouding…

vrijdag 27 mei 2016
Deze week werd een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland gepubliceerd, waarbij de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Hierbij ging het om een werkneemster die als interieur...

De aanzegtermijn

donderdag 19 mei 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Femke u kort een uitleg over de aanzegtermijn. Veel kijk en luisterplezier!

Geld vinden en op staande voet ontslagen worden

woensdag 18 mei 2016
Dat overkwam een werknemer van Securitas Transport & Aviation Security die op Schiphol werkte. De rechtbank Noord-Holland heeft op verzoek van werknemer over dit ontslag op staande voet geoordeeld...

Hof niet gebonden aan opzegtermijn in geval van artikel 7:683 lid 5 BW?

vrijdag 13 mei 2016
In hoger beroep komt het hof tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst ten onrechte niet is ontbonden. De vraag die het hof stelt is: per welke datum eindigt de arbeidsovereenkomst?

Transitievergoeding blijft verschuldigd, ook na herstel van de arbeidsovereenkomst in hoger beroep

donderdag 12 mei 2016
De rechtbank in Amsterdam is creatief geweest: zij herstelt een – met toestemming van het UWV geëindigde - arbeidsovereenkomst, maar niet met terugwerkende kracht vanwege slechte financiële posi...

Verval concurrentiebeding bij wijziging aandeelhouder?

woensdag 4 mei 2016
Sommige punten blijven de gemoederen bezig houden. Zo ook het concurrentiebeding. Onder de WWZ is daar al paal en perk aan gesteld door het niet meer toe te laten bij contracten voor bepaalde tijd, te...

YouTube: Introductie NOVO Advocaten

vrijdag 29 april 2016
Onze eerste YouTube film staat online. Bekijk de film hier.  

Ontslag wegens daden van je partner? Werkgever moet duidelijk zijn!

vrijdag 29 april 2016
In een uitspraak die afgelopen week werd gepubliceerd ging het om een werkgever die verzocht de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden wegens gewichtige redenen, te weten de verduistering d...

Geen arbeid, geen loon. Of toch wel?

donderdag 21 april 2016
Afgelopen week verscheen er een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Hierin stond de vraag centraal of de werkgever het loon wel of niet diende door te betalen. Werkgever had namelijk het loon...

Het ontslagbesluit van een bestuurder

donderdag 14 april 2016
Helaas zijn er nog weinig uitspraken over het ontslag van een bestuurder van een vennootschap onder de huidige Wet Werk en Zekerheid. De laatste uitspraak over dit onderwerp dateert alweer van 27 nove...

Onderbouwing van je ontslagverzoek

donderdag 14 april 2016
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen toegewezen worden op een van de gronden zoals genoemd in de wet. Hier kan niet van worden afgeweken....

Wat als de Arbo-arts faalt?

vrijdag 8 april 2016
Als werkgever denk je er altijd goed aan te doen om in geval van een zieke werknemer een Arbo-arts in de hand te nemen die het ziekteverzuim begeleidt. Maar wat als blijkt dat de Arbo-arts niet de jui...

Toch nog opzegging na doorwerken na pensioenontslagbeding?

vrijdag 8 april 2016
Vorige week schreven wij nog over de inhoud van een pensioenontslagbeding en de uitleg daarvan blijkens het Hof in Den Bosch. De rechtbank in Amsterdam geeft in haar vonnis (in kort geding) van 24 maa...
Pagina 8 van 11Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  Volgende   Laatste   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!