nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Femke'

De belangenafweging bij een concurrentiebeding

woensdag 26 april 2017
Bij het beoordelen of de duur van een concurrentiebeding redelijk is, maakt de rechter een belangenafweging, maar wat is dat precies? En hoe komt de rechter tot een matiging van de duur van het concur...

Wat mag verwacht worden bij een werknemer die frequent verzuimt?

vrijdag 21 april 2017
De rechtbank te Maastricht had in dit geval de eer daar een ei over te leggen. Een werknemer, die al vanaf 1981 bij werkgever bekend was, is de laatste jaren veelvuldig ziek geweest, waarop werkgever ...

Reistijd arbeidstijd?

vrijdag 14 april 2017
Kan reistijd van en naar het werk worden gezien als arbeidstijd? En zo ja, is de werkgever dan ook loon verschuldigd over de reistijd?

Schending van het relatiebeding

maandag 10 april 2017
Rechter houdt een ontslag op staande voet in stand omdat werknemer in strijd met zijn relatiebeding, geheimhoudingsverklaring en de geldende gedragsregels heeft gehandeld.

Uitbreiding van ons team!

woensdag 5 april 2017
Eindelijk kunnen we het vertellen: per 01 april  jl. hebben we er een specialist bij! Lawrence van Woensel, die hiervoor partner was bij Bogaerts en Groenen Advocaten te Tilburg, is per 01 april...

Vakantie

vrijdag 31 maart 2017
In de nieuwe YouTube film vertelt Aranka een paar feitjes over vakantierecht.

Kleine werkgever en transitievergoeding

maandag 27 maart 2017
Het UWV kan een kleine werkgever ontheffen van het betalen van een volledige transitievergoeding indien zij is aan te merken als een ‘kleine’ onderneming (de zogeheten “Overbruggings...

Werknemer geeft geen gehoor aan verzoek werkgever – ontbinding overeenkomst

dinsdag 21 maart 2017
Dat werknemers niet altijd even goed gehoor geven aan een verzoek van een werkgever komt voor. Hoe een werkgever hier mee omgaat is dan cruciaal voor een rechter om te bepalen of de arbeidsovereenkoms...

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

woensdag 8 maart 2017
Onrechtmatig verkregen bewijs is een bekend fenomeen in het strafrecht maar hoe zit dat in het arbeidsrecht?  Wat mag een werkgever doen om bewijs te krijgen en wat moet een werknemer pikken? In ...

Ontbinding wegens wanprestatie

donderdag 2 maart 2017
Werknemer weigert hardnekkig gehoor te geven aan in redelijkheid door de werkgever gegeven verplichtingen. De kantonrechter sanctioneert genadeloos.

Wanneer houdt een concurrentiebeding stand?

woensdag 15 februari 2017
Het Hof te ’s-Hertogenbosch heeft recentelijk twee ex-medewerkers veroordeeld tot betaling van 15.000 euro uit hoofde van overtreding van hun concurrentiebeding.

Een vaststellingsovereenkomst

woensdag 15 februari 2017
In de nieuwe YouTube film vertelt Rez over welke bepalingen er in een vaststellingsovereenkomst komen te staan.

‘Projectclausule’ is in strijd met het ontslagrecht

vrijdag 10 februari 2017
Mag je in een contract overeen komen dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen zodra een project eindigt?

Bedrijfsrecherche inschakelen is inbreuk op privacy!

donderdag 26 januari 2017
Een forse “straf” voor wetgever die een bedrijfsrecherchebureau had ingeschakeld om tot een ontslag van haar werknemer te kunnen komen. De rechter veroordeelde hem tot het betalen van een ...

Valt een sociaal plan onder de regeling vervroegd uittreden?

donderdag 19 januari 2017
Het Hof doet uitspraak over de vraag of een sociaal plan dat is vastgesteld door werkgever kan worden gekwalificeerd als vervroegd uittreden.

Studiekostenbeding, mag dat?

donderdag 19 januari 2017
Wanneer mag je een studiekostenbeding overeenkomen en in welke gevallen mag je als werkgever deze kosten terugvorderen van je werknemer?

Wat als een werknemer niet een verzoek tot vernietiging van een ontslag op staande voet indient?

vrijdag 6 januari 2017
Werknemer wordt op staande voet ontslagen en laat na om een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet in te dienen bij de werkgever. Wat is het gevolg hiervan? De rechter doet tevens ui...

Strafrechtelijke veroordeling is ernstig verwijtbaar handelen van werknemer!

vrijdag 30 december 2016
KLM heeft onlangs de rechtbank in Haarlem verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van die werknemer.  

De opzegtermijn

donderdag 29 december 2016
In de nieuwe YouTube film vertelt Aranka over de opzegtermijn.

Hoe zat het ook alweer met functiewijziging en het “zwaarder drukken” van een concurrentiebeding?

vrijdag 16 december 2016
Deze vraag kwam aan de orde bij de kantonrechter te Rotterdam eind vorige maand: een werknemer die al sinds 2005 in dienst was bij Schutter Rotterdam in de functie van expediteur, wordt in 2007 tot ma...
Pagina 6 van 11Eerste   Vorige   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!