nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Femke'

Hoe snel kan een arbeidsverhouding verstoord raken?

dinsdag 13 december 2016
Om te bepalen of op grond van een verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden, toets een rechter aan een van gestelde voorwaarden van de wetgever, namelijk:...

Ontslag op staande voet

woensdag 30 november 2016
In de nieuwe YouTube film vertelt Femke over het ontslag op staande voet.

Ontbinding op grond van disfunctioneren: hoe het wel moet…

dinsdag 22 november 2016
Enige tijd gelden schreven we al over het vele werk dat de opbouw van een dossier wegens disfunctioneren met zich meebrengt. Onlangs oordeelde wederom een kantonrechter, in Limburg, over een verzoe...

Werkgever vangt bot en moet billijke vergoeding van € 60.000 betalen door onterecht gegeven ontslag op staande voet

vrijdag 11 november 2016
Op 17 oktober jl. werd een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank te Arnhem van deze zomer waarin de kantonrechter de werkgever wel heel stevig aanpakt. De werknemer was onterecht op staande voet ...

De zieke werknemer en diens privacy

maandag 31 oktober 2016
In de nieuwe YouTube film zal Aranka vertellen over de zieke werknemer en diens privacy.

Ontslag op staande voet wegens stalken van werkgever met procedure?

vrijdag 28 oktober 2016
Op 5 oktober jl. mocht de kantonrechter te Amsterdam zich uitlaten over de vraag of een werknemer een verzoek tot vernietiging opzegging nog ter zitting om mocht zetten in een verzoek tot toekenning v...

Disfunctioneren is veel werk!

zaterdag 22 oktober 2016
Onlangs overwoog het hof in Den Haag in haar uitspraak aan welke vereisten een ontbindingsverzoek van een werkgever dient te voldoen, wil het een kans van slagen hebben op grond van disfunctioneren, d...

Waarschuwing voor loonstop onvoldoende bij enkel verwijzing naar de wet

vrijdag 14 oktober 2016
In een kort geding bij de rechtbank Overijssel heeft werkneemster de kantonrechter verzocht haar werkgever te veroordelen tot (onder andere) de betaling van haar loon vanaf 25 april 2016. Volgens werk...

De stilzwijgende verlenging

vrijdag 7 oktober 2016
Op 30 september heeft de Hoge Raad zich uit mogen laten over de vraag of het niet tijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst nog onder het oude recht leidt tot een stilzwijgende verlenging voor dezel...

Disfunctioneren

woensdag 28 september 2016
In de nieuwe YouTube film zal Femke vertellen over de disfunctionerende werknemer en wat van de werkgever wordt verwacht.

De golden parachute en de transitievergoeding

dinsdag 20 september 2016
Het is niet ongebruikelijk dat een directeur een zogenaamde “golden parachute” bepaling in zijn arbeidsovereenkomst heeft staan. Met deze bepaling heeft de directeur een gegarandeerde hoge...

Als je geen bezwaar maakt tegen een officiële waarschuwing, staat daarmee de inhoud vast!

zaterdag 10 september 2016
In een zaak die zich diende bij de rechtbank Limburg was het de vraag of een ontslag op staande voet vernietigd kon worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Werknemer was vanaf 2004 in dien...

De ondernemingsraad

woensdag 31 augustus 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Aranka u kort een uitleg over de ondernemingsraad. Veel kijk en luisterplezier!

Verrekenen vakantiegeld toegestaan?

donderdag 25 augustus 2016
Werknemer treedt op 1 juni 2014 in dienst in de functie van directeur en heeft tegen 1 juni 2016 de arbeidsovereenkomst opgezegd. Op 26 februari 2015 is werknemer met werkgever een overeenkomst van ge...

Schorsing maakt ontslag onmogelijk.

vrijdag 19 augustus 2016
Op 08 augustus jl. had de kantonrechter te Rotterdam zich te buigen over de vraag of ontbinding na een schorsing (zonder behoud van loon) mogelijk is. Het oordeel was dat dit niet kan omdat de werknem...

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

maandag 15 augustus 2016
Werkneemster verzoekt in een kort geding onder andere om weer te werk te worden gesteld en haar loon over de maanden mei, juni en juli te ontvangen. Eveneens verzoekt werkneemster om een schadevergoed...

Wijziging standplaats zonder eenzijdig wijzigingsbeding mag

donderdag 4 augustus 2016
Vaak zie je in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werkgever gerechtigd is bij voorkomende omstandigheden de werknemer elders te plaatsen dan de overeengekomen standplaats. Evenzo is vaak een zog...

Niet meegaan in de groei van een bedrijf leidt (uiteindelijk) tot een verstoorde arbeidsrelatie

donderdag 28 juli 2016
Er is al veel jurisprudentie ontwikkeld over de vraag wat wel en niet onder een verstoorde arbeidsverhouding (de zogenaamde “g-grond van artikel 7:669 lid 3”) mag vallen. In een uitspra...

Het concurrentiebeding

donderdag 28 juli 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Femke u kort een uitleg over het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding van 2 jaar met wereldwijde strekking blijft overeind

vrijdag 22 juli 2016
Met de invoering van de WWZ zijn er met ingang van 01 januari 2015 (zeer) strenge eisen gesteld aan de mogelijkheden voor werkgever om een concurrentiebeding (rechtsgeldig) overeen te komen met haar w...
Pagina 7 van 11Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!