nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Femke'

Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

zaterdag 21 december 2019
Vaak is het onduidelijk of een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als hangende een lopende arbeidsovereenkomst de arbeidsomvang (aantal werkuren) wordt aangepast. De rechtbank te Maastricht h...
Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

vrijdag 20 december 2019
Na de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november jl. waarin bepaald werd dat een werkgever – kort gezegd – verplicht is mee te werken aan een beëindiging van een slapend dienstverband indien...
Pensioenontslag

Pensioenontslag

donderdag 28 november 2019
Menig werkgever komt in de knoei met de regelgeving omtrent pensioenontsag. Wat mag wel en wat mag niet en wanneer moet welke stap gezet worden. De rechtbank in Haarlem kreeg in september dit jaar ...
Schorsende werking van het concurrentiebeding

Schorsende werking van het concurrentiebeding

donderdag 28 november 2019
Het is inmiddels bekend dat bij contracten voor bepaalde tijd in beginsel geen concurrentiebeding mag worden overeengekomen, tenzij er gemotiveerd wordt aangegeven dat zwaarwegende bedrijfsbelangen di...
Ontvangst blijkt ook uit de blauwe vinkjes van Whatsapp

Ontvangst blijkt ook uit de blauwe vinkjes van Whatsapp

woensdag 30 oktober 2019
Al langer is er jurisprudentie over of een opzegging of een aanzegging die schriftelijk dient te geschieden, via mail, sms of Whatsapp mocht. Daarover was inmiddels bekend dat dit – meegaand met...
Van wie is de Facebook-pagina

Van wie is de Facebook-pagina

dinsdag 22 oktober 2019
Je denkt er vaak niet over na, maar wat als je een werknemer vraagt een Facebook-pagina voor je bedrijf aan te maken? Wat als de werknemer dit doet vanuit zijn eigen privé-account? De problemen ontsta...
Inname van bedrijfseigendommen

Inname van bedrijfseigendommen

vrijdag 30 augustus 2019
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing.
Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Nadere eisen aan een studiekostenbeding

dinsdag 27 augustus 2019
Het studiekostenbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer dat werknemer binnen een bepaalde periode studiekosten die de werkgever heeft betaald, of het loon dat de werkgever heeft doorbetaa...
Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG

Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG

woensdag 6 maart 2019
In de AVG worden helaas geen concrete bewaartermijnen genoemd voor het bewaren van werknemersgegevens. Er wordt alleen een richtlijn gegeven: je mag gegevens niet langer bewaren dan “noodzakelij...
RVU

RVU

donderdag 28 februari 2019
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de regelingen voor vervroegd uittreden.
Liegen kost geld…

Liegen kost geld…

donderdag 10 januari 2019
Iedereen bluft wel eens. Stoere praat, ballen tonen. Even de ander proberen te overtroeven en dingen nét iets feller en harder aanzetten, dan daadwerkelijk klopt. Maar je kunt er in doorslaan. En als ...

Ondernemingsraad

woensdag 31 oktober 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ondernemingsraad.
Eigen werk in de baas zijn tijd?

Eigen werk in de baas zijn tijd?

vrijdag 10 augustus 2018
Twee uitspraken deze keer, en beide gaan ze over de vraag of het al dan niet is toegestaan om onder werktijd werk voor je eigen onderneming te verrichten. Helaas voor de rechtszekerheid werd er twee k...
Compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding

dinsdag 31 juli 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de compensatieregeling transitievergoeding.
Opzegging toegestaan vóórdat arbeidsovereenkomst feitelijk is aangevangen

Opzegging toegestaan vóórdat arbeidsovereenkomst feitelijk is aangevangen

maandag 30 juli 2018
Wat als je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, maar je nog vóórdat je begint wilt opzeggen. Mag dat? Op 20 juli jl. werd de uitspraak van rechtbank Limburg gepubliceerd waarop hier bevestigend werd...
Wijziging standplaats leidt tot verplichting compensatie

Wijziging standplaats leidt tot verplichting compensatie

woensdag 18 juli 2018
Veelal is in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat werkgever – in alle redelijkheid – de standplaats van werknemer mag wijzigen. De WW-richtlijnen geven voorts aan dat een wijziging in de ...
Overgang van Avrotros naar Omroep MAX

Overgang van Avrotros naar Omroep MAX

donderdag 12 juli 2018
Overgang van onderneming blijft altijd een casuïstisch verhaal waarin steeds maar teruggevallen wordt op zogenaamde “Spijkers-criteria”. In dit geval liep de Avrotros tegen een werknemer a...
Ook een ronselbeding moet gemotiveerd worden?

Ook een ronselbeding moet gemotiveerd worden?

donderdag 26 april 2018
Dat een concurrentiebeding (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) onder de verzwaarde motivatieplicht valt sinds de invoering van de WWZ, daar zijn we inmiddels aan gewend. Dat óók een relat...
Herhaling strenge eisen voor een studiekostenbeding

Herhaling strenge eisen voor een studiekostenbeding

donderdag 19 april 2018
Het gebeurt vaak: een werknemer volgt – al dan niet op eigen verzoek of op- verzoek van de werkgever – een studie en kort na afloop daarvan wil de werknemer vertrekken. Zuur voor de werkge...
Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

vrijdag 23 maart 2018
Ontslag op staande voet is sinds de invoering van de WWZ al een stukje “spannender” geworden voor een werkgever, vanwege de daaraan verboden risico’s voor betaling van een billijke v...
Pagina 3 van 11Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!