Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
weer afwijzing i-grond

weer afwijzing i-grond

zaterdag 4 april 2020
Weer afwijzing i-grond Je zou bijna denken dat er geen enkele positieve beschikking wordt gegeven, want wederom heeft de rechtbank een ontbindingsverzoek op de i-grond afgewezen. Steeds weer wor...
Belediging en bedreiging door werknemer

Belediging en bedreiging door werknemer

maandag 30 maart 2020
Onlangs oordeelde de rechtbank Utrecht of een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen. Ontslag op staande voet kan gegeven worden op het moment dat een werknemer zich dusdanig ge...
Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk

Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk

maandag 30 maart 2020
In een uitspraak van de rechtbank te Zutphen wordt beslist dat na een langdurige periode van vrijstelling van werk met behoud van loon géén aanspraak meer kan worden gemaakt op uitbetaling van de niet...
Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan

Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan

maandag 30 maart 2020
In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de eerste (gepubliceerde) uitspraak bekend was waarbij een verzoek om ontbinding op grond van de i-grond werd afgewezen. Ook deze maand maart zijn er ver...
Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

dinsdag 10 maart 2020
Na 31 jaar heeft werkneemster volgens de geldende toekenningscriteria van werkgever geen recht meer op een leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de eenzi...
Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

dinsdag 25 februari 2020
Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag zullen werkgever én werknemer ...
Eerste i-grond verzoek afgewezen

Eerste i-grond verzoek afgewezen

dinsdag 25 februari 2020
De rechtbank te Alkmaar had de eer de eerste (gepubliceerde) cumulatiebeschikking te mogen geven en heeft het verzoek afgewezen! Duidelijk wordt dat het lukraak prijsschieten geen gestand houdt, maar ...
 Overgang van Onderneming?

Overgang van Onderneming?

dinsdag 25 februari 2020
Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch had begin deze maand de eer om te oordelen over de vraag of er sprake was van Overgang van Onderneming in geval de activa van een leasemaatschappij van zoonli...
Uber aansprakelijk voor burn-out?

Uber aansprakelijk voor burn-out?

dinsdag 25 februari 2020
In een zaak die een medewerkster tegen Uber aanspande stond (onder andere) de vraag centraal of Uber al dan niet aansprakelijk was voor de burn-out van de medewerkster als gevolg van een te hoge werkd...
Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

dinsdag 4 februari 2020
Werkgever en werknemer hebben middels een artikel 96 Rv procedure aan de kantonrechter gevraagd of een eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent is. Voor de berekening van de t...
Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen

Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen

dinsdag 28 januari 2020
Vorige maand schreven we over het onbillijk zwaar drukken van een relatiebeding. In dit nieuwsbericht leest u hoe het anders kan uitpakken, zoals bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. In deze zaak gi...
Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

vrijdag 24 januari 2020
In geval een langdurige zieke werknemer geen re-integratieverplichtingen zijn opgelegd, is deze tot aan het tijdstip dat de wettelijke vakantiedagen vervallen, redelijkerwijs niet in staat geweest om ...
Geen ontslag op staande voet bij aangetroffen, niet afgerekende goederen

Geen ontslag op staande voet bij aangetroffen, niet afgerekende goederen

woensdag 22 januari 2020
Het blijft, zeker ook onder de WAB, lastig om te beoordelen wanneer een ontslag op staande voet nu wel of niet gestand houdt. Zo ook in de kwestie die het Gerechtshof te Den Haag kreeg voorgelegd, ...
Geen ontbinding na eerdere berisping

Geen ontbinding na eerdere berisping

woensdag 22 januari 2020
Soms kom je ze nog tegen, die gevallen waarbij een werkgever probeert een werknemer tweemaal te straffen voor eenzelfde “vergrijp”. In dit geval was het een ziekenhuis dat nul op rekest kr...
Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

maandag 30 december 2019
Een relatiebeding kan onder bepaalde voorwaarden worden overeengekomen. Zo moet een relatiebeding schriftelijk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en indien er sprake is van een arbeidsovereenk...
Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

zaterdag 28 december 2019
Wanneer een werknemer zich ziekmeldt dient binnen 6 weken door een bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse te worden opgesteld. Deze probleemanalyse moet ook een advies bevatten over de wijze w...
Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

zaterdag 21 december 2019
Vaak is het onduidelijk of een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als hangende een lopende arbeidsovereenkomst de arbeidsomvang (aantal werkuren) wordt aangepast. De rechtbank te Maastricht h...
Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

vrijdag 20 december 2019
Na de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november jl. waarin bepaald werd dat een werkgever – kort gezegd – verplicht is mee te werken aan een beëindiging van een slapend dienstverband indien...
Einde aan de slapende dienstverbanden

Einde aan de slapende dienstverbanden

donderdag 28 november 2019
Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad gevraagd of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever...
Pensioenontslag

Pensioenontslag

donderdag 28 november 2019
Menig werkgever komt in de knoei met de regelgeving omtrent pensioenontsag. Wat mag wel en wat mag niet en wanneer moet welke stap gezet worden. De rechtbank in Haarlem kreeg in september dit jaar ...
Pagina 10 van 26Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!