nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding

vrijdag 9 november 2018
Werkneemster en werkgever kunnen voor de verandering eens goed met elkaar overweg. Er is geen wrijving tussen partijen, geen onbehoorlijk gedrag en geen spanning op de werkvloer. Toch komt er ook in d...
Onzorgvuldige houding werkgever leidt niet tot ernstig verwijtbaar handelen

Onzorgvuldige houding werkgever leidt niet tot ernstig verwijtbaar handelen

dinsdag 6 november 2018
De werknemer wordt schriftelijk door GGZ o.a. de toegang tot de locaties ontzegd. Een kleine 2 weken na dat schrijven constateert de werkgever dat zij wellicht wat onzorgvuldig had gehandeld. Inmiddel...
Wisseling van werkplek

Wisseling van werkplek

vrijdag 2 november 2018
Het is een veelvoorkomende bepaling in vacatures, en ook in uw arbeidsovereenkomst zal er vaak het één en ander over zijn opgenomen. Ik doel op de flexibiliteit die ten aanzien van de hedendaagse werk...

Ondernemingsraad

woensdag 31 oktober 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ondernemingsraad.
Re-integratieverplichting werkgever

Re-integratieverplichting werkgever

donderdag 25 oktober 2018
Bij een arbeidsongeschikte werknemer komt een hoop kijken. U, als goed werkgever, dient voor méér zorg te dragen dan alleen de financiële lasten. U moet aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoe...
Hobby of onderneming?

Hobby of onderneming?

vrijdag 19 oktober 2018
Werkloosheid, of de dreiging van werkloosheid, gaat gepaard met een hoop onzekerheden. Niet alleen uw financiële zekerheid valt weg, ook uw dagbesteding ziet er ineens heel anders uit. Voor velen is d...
Onvoldoende financiële middelen – geen reden om loonvordering en wedertewerkstelling af wijzen

Onvoldoende financiële middelen – geen reden om loonvordering en wedertewerkstelling af wijzen

donderdag 11 oktober 2018
De werkgever stelt dat het hebben van onvoldoende financiële middelen, de spoedeisendheid van de vordering tot loondoorbetaling ontbreekt en dat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nie...
Whatsapp op de werkvloer

Whatsapp op de werkvloer

donderdag 11 oktober 2018
Whatsapp, we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het is onderdeel van ons dagelijks leven. Het is dan ook niets nieuws dat de app tijdens het werk rustig door piept. Of het gebruik van Whatsapp op ...
Platformisering

Platformisering

vrijdag 28 september 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Lawrence over platformisering.
De zieke werknemer; wie toetst?

De zieke werknemer; wie toetst?

woensdag 26 september 2018
Herkent u deze situatie? Werknemer meldt zich ziek, maar u als werkgever gelooft er niets van dat werknemer ook echt ziek is. U weigert de ziekmelding.  Maar als werkgever mag u niet zelf beoorde...
Transitievergoeding bij ‘gedeeltelijk’ ontslag

Transitievergoeding bij ‘gedeeltelijk’ ontslag

dinsdag 18 september 2018
Gedeeltelijk ontslag, een term die de wet vooralsnog niet kent. De Wet werk en zekerheid bepaalt namelijk dat een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel kan worden opgezegd of ontbonden. De Hoge R...
Strafrecht is geen arbeidsrecht

Strafrecht is geen arbeidsrecht

zaterdag 15 september 2018
Als werkgever wordt u met van alles geconfronteerd: zieke werknemers, disfunctionerende werknemer, werknemers die met pensioen gaan. Maar hoe zit het met de werknemer die tijdens zijn dienstverband st...
Vrijwilliger toch een arbeidsovereenkomst?

Vrijwilliger toch een arbeidsovereenkomst?

vrijdag 7 september 2018
Beste vrijwilliger, na drie jaar trouwe dienst voelen wij ons genoodzaakt afscheid van u te nemen. Sterker nog, bij deze wordt u op staande ontslagen. Voor amateurvoetbalverenging DCG was dit zo gezeg...
De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

vrijdag 31 augustus 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Maaike over de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.
Negatieve referentie geven; mag dat?

Negatieve referentie geven; mag dat?

vrijdag 31 augustus 2018
Bent u wel eens gevraagd om een referentie te geven? En welke informatie heeft u toen gegeven, of juist bepaalde informatie niet? Bent u eigenlijk verplicht om een referentie te geven?
Bestuurders niet aansprakelijk voor ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Bestuurders niet aansprakelijk voor ernstig verwijtbaar handelen werkgever

vrijdag 31 augustus 2018
Dat een vennootschap natuurlijke personen inschakelt voor het namens haar verrichten van (feitelijke en rechts-) handelingen, brengt niet zonder meer de aansprakelijkheid van die natuurlijke personen ...
De zieke werknemer en de AVG

De zieke werknemer en de AVG

donderdag 23 augustus 2018
Er is al veel gezegd en geschreven over de AVG. Kunt u door de bomen het bos nog zien? In deze blog een kort overzicht van aandachtspunten bij de zieke werknemer.
Is gebruik leaseauto arbeidsvoorwaarde?

Is gebruik leaseauto arbeidsvoorwaarde?

dinsdag 21 augustus 2018
Let op werkgever! De door u ter beschikking gestelde leaseauto zou zo maar eens als arbeidsvoorwaarde gekwalificeerd kunnen worden. Zo oordeelde de voorzieningenrechter te Utrecht.
Optellen van gronden of het gebruik van de “h-grond”

Optellen van gronden of het gebruik van de “h-grond”

dinsdag 14 augustus 2018
Een klein buurtcafé nabij het centrum van Rotterdam, sluit op 1 juli 2014 een arbeidsovereenkomst met een nieuwe barmedewerkster. In 2016 ontvangt deze barmedewerkster een officiële waarschuwing wegen...
Eigen werk in de baas zijn tijd?

Eigen werk in de baas zijn tijd?

vrijdag 10 augustus 2018
Twee uitspraken deze keer, en beide gaan ze over de vraag of het al dan niet is toegestaan om onder werktijd werk voor je eigen onderneming te verrichten. Helaas voor de rechtszekerheid werd er twee k...
Pagina 8 van 20Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste   

Rez Gaff

Zelfstandig jurist

"2020 was niet het meest ideale jaar om af te studeren (Ondernemingsrecht, Tilburg University) want veel advocatenkantoren durfden het vanzelfsprekend niet aan om een jurist aan te nemen. Ik merkte dat het aantal dossiers en nieuwe cliënten er niet minder op was geworden, alleen de vraag naar een fulltime jurist was afgenomen. Vandaar dat ik op ZZP-basis ben gaan werken als jurist ondernemingsrecht voor enkele advocatenkantoren, waaronder ook NOVO. 

Hiervoor heb ik stages gelopen in het bedrijfsleven en bij NOVO Advocatuur en gewerkt in de financiële sector. Het vertalen van complexe wetten en regels naar gewone-mensen-taal en zo mensen en bedrijven kunnen helpen met het behalen van hun doel geeft mij energie. Het adviseren van ondernemers biedt de mogelijkheid om in elke fase van de onderneming te kunnen fungeren als een vraagbaak en samen op zoek te gaan naar creatieve en efficiënte oplossingen."

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!