nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Hoge Raad: een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn bij ontslag op staande voet

Hoge Raad: een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn bij ontslag op staande voet

vrijdag 6 april 2018
Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, betekent dit niet automatisch dat geen recht op een transitievergoeding bestaat. Dat heeft de Hoge Raad onlangs overwogen.
Grensoverschrijdend gedrag? Ja, maar onzorgvuldig onderzoek is prijzig

Grensoverschrijdend gedrag? Ja, maar onzorgvuldig onderzoek is prijzig

vrijdag 30 maart 2018
De hashtag #MeToo werd in 2017 internationaal trending topic. Hier in arbeidsrechtland waren kritische geluiden te horen over het beoordelen van rechters over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: &l...
Transitievergoeding toch verschuldigd omdat de cao deze niet expliciet uitsluit

Transitievergoeding toch verschuldigd omdat de cao deze niet expliciet uitsluit

vrijdag 23 maart 2018
De werkgever besluit geen nieuwe overeenkomst met de gemeenten aan te gaan in het kader van de Wmo. Na de verleende ontslagvergunning door het UWV worden de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig opgezegd...
Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

vrijdag 23 maart 2018
Ontslag op staande voet is sinds de invoering van de WWZ al een stukje “spannender” geworden voor een werkgever, vanwege de daaraan verboden risico’s voor betaling van een billijke v...
Ontslaggronden: de "c-grond"

Ontslaggronden: de "c-grond"

vrijdag 23 maart 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Maaike over de ontslaggrond: de "c-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
Naar het buitenland tijdens ziekte

Naar het buitenland tijdens ziekte

woensdag 21 maart 2018
Hoe ver strekken de re-integratieverplichtingen van een zieke werknemer en wat mag wel of juist niet. Discussie hierover is aan de orde van de dag. Ook de vraag of iemand al dan niet tijdens ziekte na...
Herplaatsingsplicht werkgever

Herplaatsingsplicht werkgever

donderdag 15 maart 2018
Voordat je een werknemer mag ontslaan, moet je als werkgever herplaatsingsmogelijkheden onderzoeken. Dat geldt in principe voor alle ontslaggronden, behalve voor verwijtbaar handelen van de werknemer....
Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

donderdag 8 maart 2018
Vaak kom je bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst een bepaalde pensioentoezegging na, of worden daar in een cao of personeelshandboek afspraken over gemaakt. Wat kan een werkgever daarna nog doe...
Geen rechtsvermoeden arbeidsomvang bij min-maxcontract

Geen rechtsvermoeden arbeidsomvang bij min-maxcontract

vrijdag 2 maart 2018
Al eerder hebben wij in een artikel geschreven over het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. In dat artikel had de werknemer een geslaagd beroep hierop gedaan. Onlangs heeft de rechter in een andere ...
Ontslaggronden: de "d-grond"

Ontslaggronden: de "d-grond"

vrijdag 2 maart 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ontslaggrond: de "d-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
(Hoe) is de arbeidsovereenkomst beëindigd?

(Hoe) is de arbeidsovereenkomst beëindigd?

donderdag 22 februari 2018
Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren rechtsgeldig worden beëindigd, die elk op zichzelf een eigen consequentie kan hebben. Daarom is van belang om te weten of en op welke manier je de...
Is de werkgever aansprakelijk voor negatief Facebook-bericht?

Is de werkgever aansprakelijk voor negatief Facebook-bericht?

donderdag 15 februari 2018
Het komt wel eens voor dat werkgevers (negatieve) informatie over hun (ex-)werknemers op social media verspreiden. Recentelijk heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever in ...
Persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol bij het ontslag op staande voet

Persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol bij het ontslag op staande voet

vrijdag 9 februari 2018
Het komt regelmatig voor dat werknemers onder werktijd ‘gratis’ producten van de werkgever gebruiken voor eigen gebruik. Dit resulteert doorgaans in een ontslag op staande voet. De werknem...
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

donderdag 1 februari 2018
In principe kan de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zomaar laten ontbinden door de kantonrechter. Dit is slechts anders, indien zich een redelijke grond voordoet en herplaat...
Ontslaggronden: de "a-grond"

Ontslaggronden: de "a-grond"

maandag 29 januari 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Daphne over de ontslaggrond: de "a-grond".
Is de aanzegvergoeding ook verschuldigd na lang onderhandelen?

Is de aanzegvergoeding ook verschuldigd na lang onderhandelen?

vrijdag 26 januari 2018
Op grond van de wet moet de werkgever arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanzeggen. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schri...
Beroep op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang slaagt

Beroep op het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang slaagt

donderdag 18 januari 2018
Het komt regelmatig voor dat werknemers arbeid verrichten op basis van een nul-urencontract, terwijl ze in de praktijk op vaste dagen een vast aantal uren arbeid verrichten. Dit betekent dat de arbeid...
Op staande voet ontslaan vanwege gebruik ‘gratis’ crème

Op staande voet ontslaan vanwege gebruik ‘gratis’ crème

vrijdag 12 januari 2018
Een werkgever kan een werknemer alleen rechtsgeldig op staande voet ontslaan indien zich hiervoor een dringende reden voordoet. Daarbij is van belang dat de werkgever de dringende reden onverwijld aan...
De onderzoeksplicht van werkgever als de werknemer opstapt

De onderzoeksplicht van werkgever als de werknemer opstapt

donderdag 4 januari 2018
Als een werknemer ontslag neemt dan dient de werkgever te onderzoeken of werknemer zijn ontslag wel zo bedoeld heeft en of de werknemer gevolgen van die handeling wel overziet. Onlangs heeft de kanton...
Moet een opdrachtgever een verzekering voor door haar ingehuurde ZZP’ers afsluiten?

Moet een opdrachtgever een verzekering voor door haar ingehuurde ZZP’ers afsluiten?

donderdag 28 december 2017
Dat een werkgever een verzekering dient af te sluiten voor haar medewerkers, spreekt voor zich. Dit volgt ook mede uit de bepalingen in de wet over goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid. ...
Pagina 9 van 19Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!