nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Alcoholverslaving en het opzegverbod

Alcoholverslaving en het opzegverbod

vrijdag 15 juni 2018
Volgens Volksgezondheidenzorg.info komt alcoholverslaving voor bij ongeveer 0,7% van de volwassen Nederlandse bevolking. Het is een psychische stoornis en wordt ook volgens vaste rechtspraak als een z...
Voer verweer!

Voer verweer!

vrijdag 8 juni 2018
Een van de vuistregels die zowel een werknemer als een werkgever moet naleven is: dat als je het ergens niet mee eens bent met wat er wordt gesteld, dien je dit ook te zeggen. In een zeer korte uit...
Aanzeggen: doe het schriftelijk!

Aanzeggen: doe het schriftelijk!

vrijdag 1 juni 2018
Zo nu en dan zie je een uitspraak over de aanzegverplichting voorbij komen. De wetgever heeft de aanzegverplichting voor de werkgever in het leven geroepen om de werknemer tijdig duidelijkheid te geve...
Privacybeleid

Privacybeleid

vrijdag 25 mei 2018
Bekijk hier ons privacybeleid.
Hoe finaal is finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst?

Hoe finaal is finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst?

vrijdag 25 mei 2018
Opnieuw een geschil over een vaststellingsovereenkomst. Dit keer ging het om het gebruikelijke finale kwijting beding, of te wel de afspraak dat partijen niets meer van elkaar kunnen vorderen behalve ...
Billijke vergoeding: € 628.000!!!!

Billijke vergoeding: € 628.000!!!!

donderdag 17 mei 2018
Anders dan de kantonrechtersformule is het sinds de invoering van de WWZ altijd gokken wat de hoogte van een billijke vergoeding zal zijn. De Hoge Raad heeft zich inmiddels uitgelaten over welke facto...
Hoe vast is een vaststellingsovereenkomst?

Hoe vast is een vaststellingsovereenkomst?

woensdag 9 mei 2018
Deze vraag stond centraal in twee recente uitspraken. In de ene zaak wilde werkgever alsnog af van de vaststellingsovereenkomst; in de andere zaak werknemer.  
Staken: is er een grens aan dit uiterst drukmiddel?

Staken: is er een grens aan dit uiterst drukmiddel?

vrijdag 4 mei 2018
In tegenstelling tot landen om ons heen wordt er over het algemeen in Nederland weinig gestaakt. Werkgevers en vakbonden komen meestal wel tot een oplossing. Het recht op staken wordt niet zomaar inge...
Ook een ronselbeding moet gemotiveerd worden?

Ook een ronselbeding moet gemotiveerd worden?

donderdag 26 april 2018
Dat een concurrentiebeding (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) onder de verzwaarde motivatieplicht valt sinds de invoering van de WWZ, daar zijn we inmiddels aan gewend. Dat óók een relat...
Herhaling strenge eisen voor een studiekostenbeding

Herhaling strenge eisen voor een studiekostenbeding

donderdag 19 april 2018
Het gebeurt vaak: een werknemer volgt – al dan niet op eigen verzoek of op- verzoek van de werkgever – een studie en kort na afloop daarvan wil de werknemer vertrekken. Zuur voor de werkge...
De precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding

De precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding

maandag 16 april 2018
In kort geding oordeelt de kantonrechter dat om te oordelen of de ex-werknemer het concurrentie- en/of het relatiebeding overtreedt, gekeken moet worden naar de precieze lezing van het beding, aangezi...
Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB), de herziening van de WWZ

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB), de herziening van de WWZ

vrijdag 13 april 2018
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) had tot doel het arbeidsrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker zou zijn om vaste dienstverbanden aan te gaan. Deze d...
Hoge Raad: een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn bij ontslag op staande voet

Hoge Raad: een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn bij ontslag op staande voet

vrijdag 6 april 2018
Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, betekent dit niet automatisch dat geen recht op een transitievergoeding bestaat. Dat heeft de Hoge Raad onlangs overwogen.
Grensoverschrijdend gedrag? Ja, maar onzorgvuldig onderzoek is prijzig

Grensoverschrijdend gedrag? Ja, maar onzorgvuldig onderzoek is prijzig

vrijdag 30 maart 2018
De hashtag #MeToo werd in 2017 internationaal trending topic. Hier in arbeidsrechtland waren kritische geluiden te horen over het beoordelen van rechters over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: &l...
Transitievergoeding toch verschuldigd omdat de cao deze niet expliciet uitsluit

Transitievergoeding toch verschuldigd omdat de cao deze niet expliciet uitsluit

vrijdag 23 maart 2018
De werkgever besluit geen nieuwe overeenkomst met de gemeenten aan te gaan in het kader van de Wmo. Na de verleende ontslagvergunning door het UWV worden de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig opgezegd...
Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

vrijdag 23 maart 2018
Ontslag op staande voet is sinds de invoering van de WWZ al een stukje “spannender” geworden voor een werkgever, vanwege de daaraan verboden risico’s voor betaling van een billijke v...
Ontslaggronden: de "c-grond"

Ontslaggronden: de "c-grond"

vrijdag 23 maart 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Maaike over de ontslaggrond: de "c-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
Naar het buitenland tijdens ziekte

Naar het buitenland tijdens ziekte

woensdag 21 maart 2018
Hoe ver strekken de re-integratieverplichtingen van een zieke werknemer en wat mag wel of juist niet. Discussie hierover is aan de orde van de dag. Ook de vraag of iemand al dan niet tijdens ziekte na...
Herplaatsingsplicht werkgever

Herplaatsingsplicht werkgever

donderdag 15 maart 2018
Voordat je een werknemer mag ontslaan, moet je als werkgever herplaatsingsmogelijkheden onderzoeken. Dat geldt in principe voor alle ontslaggronden, behalve voor verwijtbaar handelen van de werknemer....
Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

donderdag 8 maart 2018
Vaak kom je bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst een bepaalde pensioentoezegging na, of worden daar in een cao of personeelshandboek afspraken over gemaakt. Wat kan een werkgever daarna nog doe...
Pagina 7 van 17Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!